Program „Ethical code”

Konferencję rozpocznie wystąpienie Gerarda Karp (SMB / Wierzbowski Eversheds Sutherland) na temat aktualnych i planowanych zasad regulacji prawnych rynku marketingu bezpośredniego. Następnie przedstawiciel UOKiK przedstawi prelekcję o cieniach i blaskach komunikacji marketingowej z klientem. Kolejny temat jaki zostanie poruszony podczas „Ethical Code” to samoregulacje rynku reklamy i marketingu w Polsce. Prelekcję poprowadzi Konrad Drozdowski, dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy. Następnie odbędzie się panel dyskusyjny, którego uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie: „czy samoregulacja jest rozwiązaniem win-win-win (regulatorzy, biznes, konsumenci). W dyskusji udział wezmą m.in: Konrad Drozdowski (Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy) oraz Jacek Barankiewicz (Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB). Po krótkiej przerwie odbędzie się anglojęzyczna prelekcja poprowadzona przez Mathilde Figuet (EU Legal Affairs Manager, FEDMA) na temat rozwiązań samoregulacyjnych stosowanych w krajach UE oraz ostatnia z prezentacji pt. „Jak wygrać na samoregulacji?”.

Partnerzy konferencji

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. Pozyczkaportal.pl objęła wydarzenie patronatem medialnym.

„Kanały skutecznego dotarcia do konsumentów oraz ochrona ich praw to w sektorze finansowym, bardzo istotne kwestie. Poznawanie nowych metod komunikacji z konsumentami oraz bycie „na bieżąco” z regulacjami prawnymi dotyczącymi tych kwestii powinny być podstawą każdego uczciwie prosperującego przedsiębiorstwa. ”- komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.