Jak usprawnić proces obiegu informacji i digitalizacji dokumentów?

Głównym tematem Konferencji EOIF będzie usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem i digitalizacji dokumentów. Prelegentami będą doświadczeni przedstawiciele segmentu IT oraz eksperci w zakresie zarządzania procesami.

Wydarzenie będzie skierowane do szerokiego grona odbiorców. Największe korzyści w wyniku uczestniczenia w konferencji będą mieli przedstawiciele branży: informatycznej, finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacji przemysłu oraz administracji.

Wybrane tematy prelekcji

Kluczowe aspekty wdrożenia elektronicznego obiegu informacji w firmie (Bartłomiej Papisz, IGLOO),
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego – szanse i zagrożenia (Grzegorz Jakóbik, Muzeum Narodowe w Krakowie),
ELO ECM Suite 10 – System do zarządzania dokumentami, archiwizowania i obiegu dokumentów (Elke Shoenemann, ELO Digital Office).

Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie – prelegenci

Prelegentami Konferencji EOIF będą eksperci w dziedzinie zarządzania firmą, obiegiem dokumentów i IT. Prezentacje przedstawią:

  • Bartłomiej Papisz, Dyrektor IT / CIO Trener, Lean Manager, Six Sigma Black Belt. Ekspert w dziedzinie Lean Managmentu. Referent posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Bartłomiej Papisz przeprowadził ponad 80 projektów wdrożeniowych i 120 szkoleń w firmach usługowych i produkcyjnych.
  • Grzegorz Jakóbik, kierownik działu IT w Muzeum Narodowym w Krakwowie. Ekspert od 20 lat jest związany z branżą informatyczną. Jest odpowiedzialny za rozwój sieci i sprawne działanie serwerów 11 odziałów MNK i gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.
  • Marcin Makowski, Chief Executive Officer w BeOne. Prelegent posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami i dokumentami. Od prawie dekady specjalizuje się w systemie Alfersco. Ponadto jest ekspertem w budowaniu rozwiązań z wykorzystaniem technologii open source.
  • Elke Schoenemann, Sales Manager Poland w Elo Digital Office. Z wykształcenia jest matematykiem. Od 2004 roku pracuje w Elo Digital Office. Prelegentka w miejscu swojego zatrudnienia jest odpowiedzialna za budowanie sieci partnerów biznesowych oraz koordynację projektów.

„Nowoczesne zarządzanie firmą jest kluczowym elementem dynamicznego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Przedstawiciele segmentu fintech w szczególności kładą nacisk na korzystanie z najnowszych technologii. Takie postępowanie przynosi korzyści zarówno dostawcom usług jak i ich klientom” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert Pozyczkaportal.pl