Zyski polskich banków rosną

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała właśnie raport opisujący stan polskiego sektora bankowego. Pod uwagę wzięto 30 banków komercyjnych, 539 banków spółdzielczych oraz 33 oddziały instytucji kredytowych. W stosunku do poprzedniego roku wzrosły one o ponad 3%, mimo straty wykazanej przez kilkanaście podmiotów.

– Na koniec października br. 17 banków (4 komercyjnych i 13 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 554,4 mln zł. Banki te miały ok. 4,4% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 13,6 mld zł.Wynik finansowy netto na koniec października 2019 r. wyniósł 13,2 mld zł i był wyższy o 453,5 mln zł (o 3,6% r/r) od osiągniętego na koniec października 2018 r. – czytamy w raporcie.

Jaki wpływ na ten wynik mają pożyczki?

To już tradycja, że w aktywach polskich banków dominują kredyty. Za sporą część wpływów w sektorze bankowym odpowiadają kredyty i zaliczki, chociaż w samym październiku kwota udzielonego wsparcia finansowego zmalała. – Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca obniżył się o -1,1 mld zł, przy czym największy udział w tym spadku odnotowano w przypadku osób prywatnych (o -1,4 mld zł) – informuje KNF.

Może być to kwestia dominacji kredytów mieszkaniowych (444,4 mld zł wartości), których portfel zmniejszył się w październiku przypadku gospodarstw domowych o 1,9 mld zł (-0,4 % m/m i 6,7% r/r). To o wiele mniej niż w przypadku kredytów gotówkowych. Spośród łącznej należności od gospodarstw domowych, wynoszącej 742 mld zł, aż 444 mld zł to kredyty hipoteczne (z czego ponad 71% to kredyty złotówkowe), 178 mld zł to kredyty konsumpcyjne, a 120 mld zł wynoszą pozostałe należności.

Wzrosty nie ominęły z kolei portfela należności od przedsiębiorstw niefinansowych. Jakie pożyczki dla firm były w ogólnym rozrachunku najbardziej pożądane? Kredyty operacyjne w tym sektorze zwiększyły się w październiku o 1,5 mld zł (w poprzednim miesiącu spadek o 0,8 mld zł). Kredyty inwestycyjne wzrosły natomiast o okrągły miliard złotych – raportuje KNF.