Brak wypłaty dywidend dla akcjonariuszy

Prezes KNF Jacek Jastrzębski oczekuje, że banki i ubezpieczyciele zatrzymają całość wypracowanego zysku z poprzednich lat. A te były wysokie – m.in. dzięki udzielanym kredytom gotówkowym i hipotecznym, które dominują w aktywach polskich banków. Jak będzie w tym roku? Koronawirus ma niewątpliwy wpływ na sektor bankowy i pozabankowy. Dlatego rząd pracuje nad rozwiązaniami, które utrzymają stabilność banków i wesprą kredytobiorców w trudnym dla nich czasie.

Zatrzymanie zysków oznacza, że banki i zakłady ubezpieczeniowe nie wypłacą dywidend dla akcjonariuszy. Akcjonariusze największych spółek takich jak PKO BP, Pekao S.A., Santander Bank Polska oraz PZU mogą czuć się rozczarowani. W tym roku mieli otrzymać naprawdę wysokie dywidendy. Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi w 2019 roku był równy kwocie 14,68 mld zł.

Kondycja sektora bankowego jest dobra, ale lepiej zachować ostrożność

Chociaż kondycja sektora bankowego jest dobra, wzmocnienie bazy kapitałowej jest niezbędne. Tylko w ten sposób można zwiększyć możliwości skutecznego reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia związane z koronawirusem. Zachowanie zysków jest też gwarancją dalszego bezpiecznego działania i wprowadzania kolejnych udogodnień dla osób dotkniętych ekonomicznymi skutkami koronawirusa. Jednym z takich rozwiązań są wakacje kredytowe, które umożliwiają odroczenie spłaty kredytu.

W obecnym czasie warto też korzystać z zakupów z odroczoną płatnością. Dodatkowo kwotę płatności można rozłożyć na raty, tak samo, jak przy kredycie gotówkowym.

Powstrzymanie od działań nieuzgodnionych z nadzorem

KNF zaleca również bankom i ubezpieczycielom powstrzymanie od działań nieuzgodnionych z nadzorem. Uznaje się za takie działania, które pozostają poza zakresem obecnej aktywności biznesowej i operacyjnej. W szczególności takie, które mogłyby osłabić bazę kapitałową.