Zmiany do rozporządzeń Ministra Finansów

Urząd KNF przygotowując proponowany Pakiet dokonał przeglądu możliwych do zastosowania działań mających charakter otwarty. Jednym z nich jest wprowadzenie zmian w sprawie zasad tworzenia rezerw bankowych, które mają zwalniać z obowiązku przekwalifikowania ekspozycji kredytowych wobec średnich, małych i mikro przedsiębiorców, a także osób fizycznych, również tych tracących pracę.

Oznacza to, że zagrożenie płynności finansowej związane z wypełnianiem norm LCR zostanie ograniczone. Tym samym obsługa klientów i obieg środków finansowych np. między kontami bankowymi będą zachowane – z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie branż, w których obecna sytuacja związana z pandemią oznaczałaby zmianę harmonogramu spłat.

Co więcej, stosowanie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego będzie bardziej elastyczne dla ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych. Ma to umożliwić dalsze finansowanie klientów i podmiotów gospodarczych, jak również ograniczenie negatywnych skutków związanych z obecną sytuacją.

Ze względu na aktualne warunki PIN ma zapewnić także obniżenie amortyzacji ryzyka systemowego, a także pozwolenie na działalność banków poniżej jego poziomu. Klienci będą mogli skorzystać z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo finansowe. Ograniczone zostaną też inspekcje określonych podmiotów finansowych.

Przestrzeganie norm i wytycznych przesunięte w czasie

W skład Pakietu Impulsów Nadzorczych wchodzą inicjatywy, mające na celu przesunięcie w czasie Rekomendacji R. Dzięki temu banki będą mogły pozwolić sobie na łagodniejsze ustalanie zasad rachunkowości, między innymi tych dotyczących szacowania strat kredytowych.

Propozycja KNF obejmuje również zminimalizowanie lub odsunięcie na pewien czas spełniania niektórych obowiązków nadzorczych, w tym pozyskiwania informacji na potrzeby BION czy badania pozasprawozdawczego, co usprawni działalność banków, które będą mogły skupić się na ochronie własnej i swoich klientów.

O dodatkowe pół roku przesunięto także termin dostosowania się wytycznych przygotowanych przez EBA w sprawie korzystania z zewnętrznych metod zarządzania.

PIN stanowi więc ochronę nie tylko dla banków, ale też konsumentów i podmiotów gospodarczych, które ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 w Polsce mogą odczuć dotkliwe skutki finansowe. Klientom instytucji finansowych pomaga także PZIP, które wydało rekomendację dla pożyczkodawców dotyczącą odroczenia terminu spłat zobowiązań.