KNF publikuje dane sektora bankowego

Jak co miesiąc Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała pełną informację o stanie sektora bankowego do końca sierpnia. – Wynik finansowy netto na koniec sierpnia 2019 r. wyniósł 10,6 mld zł i był wyższy o 219 mln zł (o 2,1% r/r) od osiągniętego na koniec sierpnia 2018 r. Wynik finansowy netto w sierpniu 2019 r. wyniósł 1,5 mld zł i był niższy o 63,3 mln zł od wyniku lipca br. – czytamy w prezentacji przygotowanej przez KNF.

Banki przynoszące straty mają zaledwie 5,4% udziału w aktywach banków komercyjnych i spółdzielczych. Spośród 31 banków komercyjnych oraz 543 banków spółdzielczych stratę wykazało zaledwie 5 komercyjnych i 11 spółdzielczych. Miejmy nadzieję, że całkiem niezłej sytuacji sierpniowej nie popsują dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: jeden chroniący frankowiczów, drugi mogący sprawić, że bankomaty będą droższe.

Jakich kredytów banki udzieliły w sierpniu?

Jednym z najpewniejszych sposobów na bankowe zyski jest pożyczanie na procent pieniędzy w ramach kredytów gotówkowych czy mieszkaniowych. Kredyty i zaliczki stanowią 67% struktury bilansu sektora bankowego pod względem aktywów. Zobowiązania klientów stale rosną. – Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca wzrósł o 13,6 mld zł, z czego największy udział w tym wzroście odnotowano w przypadku osób prywatnych (wzrost o 7,8 mld zł) i dużych przedsiębiorstw (wzrost o 3,2 mld zł) – stwierdza KNF.

Jakie jeszcze dane Komisja uznała za ciekawe na tyle, aby umieścić je w prezentacji obrazującej stan sektora bankowego na koniec sierpnia 2019? Autorzy komunikatu wybrali między innymi takie dane dotyczące rynku kredytowego:

  • Portfel brutto kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się w sierpniu 2019 o 1,63 mld zł (wzrost wolumenu portfela o 0,89% m/m i 8,61% r/r).
  • Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w sierpniu br. o 6,24 mld zł, w tym wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych o 3,05 mld zł.
  • Portfele (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w sierpniu br. zwiększyły się o 2,59 mld zł (w poprzednim miesiącu wzrost o 0,49 mld zł). Podobny wzrost odnotowano w portfelu (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych – wzrost o 2,56 mld zł (w lipcu br. wzrost o 1,69 mld zł).