Według styczniowego raportu InfoDług (szczegółowy raport na temat zadłużenia Polaków przygotowywany co kwartał przez BIG InfoMonitor), Polacy mają 40,94 mld zł długów, z czego osoby z grupy podwyższonego ryzyka zalegają z płatnościami na łączną kwotę 2,38 mld zł. Średnio nierzetelny dłużnik ma do oddania 17 214 zł.

Ryzykowny klient, czyli jaki?

Klient podwyższonego ryzyka w oczach instytucji finansowej to najprościej mówiąc osoba, która zalega z regulowaniem zobowiązań typu pożyczki, kredyty, karty kredytowe, limity w koncie. Z tego tytułu ma negatywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). O nierzetelnym dłużniku mówimy również wówczas, gdy ktoś nie zwrócił terminowo kwoty przekraczającej 200 zł, a od dnia, w którym miała wpłynąć należność minęło co najmniej 60 dni. Zadłużenie może wynikać z niewywiązywania się z umowy względem banku, firmy telekomunikacyjnej czy innej instytucji lub podmiotu gospodarczego. Taką definicję stosują biura informacji gospodarczej, czyli Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF i BIG InfoMonitor. Klient podwyższonego ryzyka to również osoba z niską zdolnością kredytową bądź niskimi albo niestałymi dochodami. Innym czynnikiem, który może sprawić, że wnioskujący o dodatkowe pieniądze będzie postrzegany jako niewiarygodny klient to brak historii kredytowej w BIK-u. Wówczas instytucja finansowa nie wie, jakim płatnikiem jest potencjalny kredytobiorca.

Pożyczka jednak nie dla każdego

Powszechne przekonanie o tym, że z ofert firm niebankowych może skorzystać każdy, nawet osoby posiadające negatywną kredytową historię coraz częściej zostaje obalane przez twarde dane. Mowa nie tylko o samych pożyczkodawcach, którzy otwarcie przyznają, że na 10 złożonych wniosków nawet więcej niż połowa spotyka się z odmowną decyzją. Wynika to z tego, że branża pożyczkowa udziela pożyczek ze środków własnych. Dlatego jednym z warunków, jakie firmy pozabankowe stawiają przed osobą składającą wniosek o dodatkowy zastrzyk gotówki, jest niefigurowanie w rejestrach dłużników (tylko jednym, wybranych dwóch lub, rzadziej, wszystkich trzech). O ile jednak banki skreślają niemal od razu osobę z negatywną historią kredytową i wpisami w BIG-ach, o tyle firmy pożyczkowe, dzięki indywidualnemu podejściu do klienta, mogą zaoferować np. niższą kwotę pożyczki, dłuższy okres spłaty lub warunkują uzyskanie pieniędzy od konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego, rachunki za prąd, multimedia, gaz itp.).