Rewolucja 4:0 nie tylko w przemyśle. Jak zmienią się kadry sektora FinTech?

Aż 60 proc.obecnie wykonywanych zawodów ma być wkrótce zastąpionych przez sztuczną inteligencję, roboty czy samouczące się maszyny. Z tego powodu zmienią się też kompetencje wymagane od pracowników. Według przewidywań do 2030 r. na całym świecie powstanie od 20 do nawet 50 mln nowych miejsc pracy. Automatyzacja może zmusić do zmiany zawodu od 75 do 375 mln ludzi.

Budowanie kadry 4.0 stanowi wyzwania szczególnie dla branży finansowej, ze względu na skupienie dużej grupy specjalistów z wielu zawodów. W tym sektorze pracują obecnie handlowcy i księgowi, specjaliści IT, HR oraz prawnicy, ekonomiści i marketingowcy. Dodajmy, że sektor FinTech wyjątkowo szybko adaptuje nowoczesne technologie w swoim biznesie. Wystarczy wspomnieć o firmach pożyczkowych, które są w stanie określić np. zdolność finansową klienta wyjątkowo szybko. Obecnie do złożenia wniosku o pożyczkę wystarczy posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do internetu. Dzięki temu wszelkie formalności można wypełnić w dowolnym miejscu na świecie.

Badania Accenture – Technology 2017

W 2017 roku zostały przeprowadzone badania Accenture – Technology Vision. Wzięło w nich udział około 5,4 tys. dyrektorów IT i biznesu z całego świata. Zapytano ich czy AI wpłynie na przyspieszenie wdrożeń technologicznych w organizacjach. Już wtedy aż 79 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie pozytywnie.

Obecnie zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie są na porządku dziennym. Metamorfoza wymusza zmianę w przepisach prawa, ale również w kompetencjach pracowników. Dla wielu z nich może to oznaczać konieczność poszerzenia kompetencji lub całkowitego przebranżowienia.

Jakie wymagania stawiają swoim pracownikom współczesne firmy?

W 2015 r World Economic Forum opublikował raport pt. „Zawody Przyszłości”. Wyniki badań dotyczyły kluczowych umiejętności, jakie oczekiwane będą u pracowników w 2020 roku. Wynika z nich, że rośnie znaczenie takich cech pracowników jak: kreatywność, ale nie tylko. Ważne kompetencje pracowników dotyczą również umiejętności analizy danych i ich oceny, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Coraz ważniejsze staje się również krytyczne myślenie, inteligencja emocjonalna i umiejętność zarządzania ludźmi w zespole.

Choć rewolucja 4.0 stworzyła zupełnie nowy sposób budowania firmy, nie możemy zapominać o starych metodach budowania biznesu. Sukces firmy nie leży tylko w nowoczesnych technologiach. Obok najlepszych specjalistów z danych dziedzin potrzebni są również liderzy biznesowi. Trafna ocena obecnej sytuacji, zauważenie potrzeby zmian i umiejętność stworzenia strategii ich wdrożenia są równie istotne. Firmy, które potrafią szybko wyczuć szansę i okazję, i na nie zareagują. mają szansę zbudować przewagę konkurencyjną. Okazję coraz częściej stanowią innowacje i dynamicznie zmieniające się potrzeby klienta. Z tego powodu potrzebni są pracownicy, którzy potrafią w szybkim czasie przestać się na nowe metody działania. Nie możemy przyzwyczajać się do starych procedur i schematów.

Wiele zmian zostaje wdrożonych na podstawie projektów realizowanych przez zespoły skupiające pracowników z różnych działów. Różne kompetencje, ale i różne osobowości pracowników pozwalają spojrzeć na problem z kilku różnych perspektyw. Zespoły mogą skupiać również osoby różnych narodowości, w związku z czym znajomość języków obcych jest dodatkowym walorem.