Obecnie stanowisko rządu jest takie, że nie należy zabraniać Polakom korzystania z tego typu możliwości pozyskania środków finansowych, jednak trwają pracę nad uregulowaniem tego rynku. Jakie regulacje mają zostać wprowadzone na rynku firm pożyczkowych?

Chwilówki pod nadzorem KNF

Przede wszystkim, pozabankowe firmy pożyczkowe mają trafić pod nadzór KNF. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ KNF posiada doświadczenie oraz specjalistów, którzy będą w stanie skutecznie nadzorować i kontrolować udzielanie chwilówek i szybkich pożyczek przez te firmy. Krajowy Nadzór Finansowy dzięki temu uzyska możliwość żądania dostępu do informacji o firmach pożyczkowych. Niewątpliwie przyczyni się to do zmniejszenia liczby nieuczciwych firm i niejasnych umów pożyczkowych. KNF będzie mógł również przekazywać do prokuratury nawet chronione informacje, jeśli będzie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Rejestr firm udzielających chwilówek

Firmy pożyczkowe, aby móc udzielać chwilówek, będą musiały być wpisane do specjalnego rejestru, aby to zrobić, będą musiały dostać zgodę KNF. Aby dostać zgodę, będą musiały spełnić szereg warunków, np. udowodnić posiadanie wystarczającego kapitału finansowego, potrzebnego do funkcjonowania firmy, czy odpowiednie zaplecze technologiczne, a także odpowiednie kwalifikacje osób zarządzających firmą. To zasadny postulat, dzięki temu miejsce na rynku szybkich pożyczek będzie tylko dla gotowych na to firm.

Chwilówki udzielane tylko przez spółki kapitałowe

Wprowadzenie szczególnej formy prawnej dla firm udzielających chwilówek – będą musiały być spółką kapitałową. Dodatkowo będą musiały dysponować minimalnym kapitałem początkowym. Kwota nie jest określona, ale ZFP proponuje, aby było to min. 500 tysięcy złotych – wg związku jest to minimalna kwota potrzebna do założenia profesjonalnej firmy pożyczkowej. Kwota ta może wynosić nawet 1 mln złotych. Postulat jest słuszny, instytucje finansowe powinny posiadać mocne zaplecze kapitałowe.

Dane statystyczne firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe będą musiały również przekazywać okresowe informacje dotyczące liczby udzielonych pożyczek, liczby niespłaconych chwilówek, liczby zaakceptowanych oraz odrzuconych wniosków kredytowych, a także zysków lub strat jakie odnotowały na działalności.

Chwilówki będą tańsze

Dodatkowo, punktem, który budzi najwięcej kontrowersji jest ograniczenie kosztu pożyczki dla klientów. Na pierwszy rzut oka, jest to dla klientów bardzo dobre rozwiązanie. Jednak ograniczenie maksymalnego kosztu pożyczki, ograniczy także ich dostępność, ponieważ wysoką dostępność chwilówek i duże ryzyko firmy pożyczkowe rekompensują sobie wyższymi opłatami od pożyczek.

Propozycja mówi, że limit maksymalnych kosztów należy wprowadzić w granicy 30 – 50 %, alternatywnymi propozycjami jest wprowadzenie zmiennego maksymalnego limitu uzależnionego od kosztu pozyskania kapitału. Uważamy, że drugie rozwiązanie jest bardziej rozsądne, jednak trzeba być ostrożnym, żeby zbytnie uregulowania nie zmniejszyły dostępności chwilówek, która jest ich największą zaletą.

Dodatkowo, firmy pożyczkowe będą musiały wpisywać swoich klientów do baz dłużników, a klienci będą musieli na to wyrazić zgodę.

Planowane zmiany prowadzą do polepszenia jakości rynku pożyczek pozabankowych oraz do wyeliminowania firm niekompetentnych i nieprzygotowanych do udzielania chwilówek. Trzeba jednak wprowadzać zmiany ostrożnie, żeby nie odebrać chwilówkom sensu istnienia na rynku.