Dowód osobisty najczęściej wystarczy

Zwykle firmom pozabankowym wystarcza dowód osobisty, telefon komórkowy i konto w banku w Polsce, aby przyznać pożyczkę. Niekiedy wymagane jest także wpisanie we wniosku źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów. W takich przypadkach weryfikacja prawdziwości tych informacji odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną z pracodawcą. Taki system stosuje m.in. NetCredit.

Po co zaświadczenie o dochodach?

Dlaczego firma pożyczkowa może zażądać dokumentu potwierdzającego dochody? Przede wszystkim, dlatego, aby mieć pewność, że pożyczkobiorca ma stałe źródło utrzymania, które pozwoli mu terminowo oddać pieniądze. Zaświadczenie o dochodach potwierdza również formę zatrudnienia oraz okres, jaki klient pracuje w danej firmie i daje pożyczkodawcy pewność, że wnioskujący nie znajduje się np. w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. Zwykle odpowiednie dokumenty są wymagane, gdy klient ma niepewną sytaucję, np. jest wpisany na listę jednego z rejestrów biur informacji gospodarczej (BIG). Nie wszystkie firmy pozabankowe automatycznie udzielają odmownej decyzji osobom widniejącym w Krajowym Rejestrze Długów (KRD), Rejestrze Dłużników ERIF i BIG InfoMonitorze.

Najpopularniejszym dokumentem potwierdzającym posiadanie stałego źródła środków potrzebnych do utrzymania jest zaświadczenie o dochodach (z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub otrzymywania emerytury, renty – odcinek wypłaty świadczenia). Dokument powinien być ważny 1 miesiąc od wystawienia. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, firma pozabankowa może wymagać przedstawienia zaświadczenia o dochodach oraz np. zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Takie wymagania stawia przed swoimi klientami SMS Kredyt, oferujący pożyczki jedno- i wieloratlane przez internet, SMS lub telefon.

Firmy mogą zażądać wyciągu z konta bankowego

Firma pozabankowa, chcąc się upewnić, że otrzymujesz regularnie pieniądze, a co za tym idzie – jesteś w stanie spłacić pożyczkę w wyznaczonym terminie, może zażądać wyciągu z konta bankowego. Zwykle dokument musi obejmować okres ostatnich trzech miesięcy – dzięki temu pożyczkodawca może zweryfikować czy masz stałe i systematyczne dochody.

Firmy pożyczkowe, które proszą o zaświadczenie o dochodach

Które firmy mogą poprosić o zaświadczenie o dochodach lub inne dodatkowe dokumenty w procesie weryfikacji? Taki wymóg może pojawić się w przypadku LendOn, Pandamoney czy Szybka moneta. Z kolei w SuperCredit obowiązkowo trzeba przedstawić dokument potwierdzający dochody w wysokości co najmniej 500 zł miesięcznie.