Zdaniem UOKiK informacje w spotach reklamowych przedstawiano w sposób szkodzący dobru konsumentów. Narażały one Polaków na podjęcie niekorzystnych decyzji. Usługi i produkty oferowane przez banki oraz instytucje pożyczkowe są często skomplikowane, dlatego też przekaz reklamowy powinien być prosty i jednocześnie rzetelny.

Ukarani przez UOKiK

  • Alior Bank za kampanię „Gwarancja najniższej raty”,
  • Bank BNP Paribas za kampanię „Orzech odsetkowy”,
  • Euro Bank za kampanię „Warto sprawdzić jakość i cenę. Kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem już od 5,7 proc.”,
  • Credit Agricole Bank Polska za kampanię „Kredyt prostoliczony za 10 zł”
  • Provident Polska za kampanię „Spróbuj i zostań”

Reklama produktów finansowych powinna być skonstruowana w szczególnie przejrzysty sposób. UOKiK uznał, że spoty promujące wyżej wymienione instytucje finansowe nie spełniały wymogów określonych w ustawie o kredycie konsumenckim.

Jeśli w spocie reklamowym kredytu konsumenckiego przedstawione zostały informacje o jego kosztach to zgodnie z prawem powinny zostać również podane takie informacje jak:

  • stopa oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie pożyczki (np. prowizje, opłaty za odbiór rat w domu klienta, koszty przygotowania umowy czy składek ubezpieczeniowych);
  • całkowita kwota kredytu;
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania – czyli oficjalne, wymagane przepisami, wyliczenie służące konsumentowi do porównania kosztów kredytów oferowanych przez różne instytucje finansowe. Uwzględnia się w nim nie tylko oprocentowanie pożyczanych pieniędzy, ale również część pozostałych kosztów kredytu (w tym prowizje).

Co więcej, dane te powinny być przekazane przejrzyście i zrozumiale. Tak, aby konsumenci mogli w pełni świadomie podjąć decyzje.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, iż reklamy Alior Banku, Banku BNP Paribas, Euro Banku, Credit Agricole oraz Provident Polska naruszyły zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego też nałożył na te instytucje obowiązek opublikowania (na własny koszt) oświadczenia informującego o wydaniu decyzji Prezesa UOKiK. Oświadczenie to powinno zawierać opis niedozwolonych praktyk w dwóch formach:

  • w formie 15-sekundowego filmu, który ma być emitowany raz dziennie przez trzy dni z rzędu w TVP1 w godzinach od 17 do 19.30;
  • na stronach internetowych tych instytucji i ma być widoczny przez trzy miesiące.
W razie wątpliwości lub sporu z instytucją finansową korzystaj z pomocy Rzecznika Finansowego, miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady prawne dostępne są także pod numerem 800 889 866 oraz mailowo – porady@dlakonsumentow.pl prowadzone przez Stowarzyszenie dla Powiatu.