Uczestnicy konferencji

W trakcie kolejnej edycji November Credit & Colletion Days będzie można spotkać najważniejszych przedstawicieli sektora finansowego. Wydarzenie adresowane jest do osób pracujących w działach oceny ryzyka kredytowego i monitoringu należności. Swoim doświadczeniem podzielą się osoby zatrudnione w sektorze windykacji i kontroli kredytowej. Ważne kwestie poruszą pracownicy departamentu skarbu. Ponadto w wydarzeniu będą brali udział eksperci reprezentujący wywiadownie gospodarcze, biura informacji gospodarczej, ubezpieczycieli należności, firmy windykacyjne, podmioty zajmujące się obrotem wierzytelnościami, kancelarie prawne, firmy doradcze, a także dostawcy usług IT i rozwiązań z zakresu kontrolingu finansowego.

Korzyści z udziału w November Credit & Colletion Days

Konferencja November Credit & Colletion Days jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce skoncentrowanym na zarządzaniu należnościami. Koncepcja większości sesji tematycznych opiera się na przedstawieniu tego samego zagadnienia z perspektywy różnych podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania należnościami. Dzięki temu specjaliści będą mogli skonfrontować swoje opinie, podzielić się doświadczeniem, a także rozwiązać problemy i poprawić funkcjonowanie pewnych działów. Specjaliści będą kładli szczególny nacisk na dialog o sposobach optymalizacji procesów O2C w firmach. Skrót O2C oznacza Order to Cash i ma na celu głównie wyeliminowanie błędów związanych z obiegiem informacji, np. utratą lub zagubieniem zamówień klienta.

Drugim ważnym tematem podczas konferencji będzie ryzyko kredytowe, omawiane z perspektywy przedstawicieli różnych środowisk i branż. W tym zakresie ważne jest przede wszystkim ulepszenie narzędzi do scoringu kredytowego. Metoda ta pozwala na ocenę wiarygodności podmiotu – osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa – ubiegającego się o kredyt bankowy. Wynik scoringu kredytowego jest przedstawiany z reguły w postaci punktowej i polega na porównaniu profili klientów: tego, który zamierza dopiero wnioskować o kredyt, z osobami, którym kredyt już został przyznany. Pozytywna ocena punktowa zależy od tego, im bardziej te dwie strony są zbieżne.

Plan wydarzenia

Szczegółowy plan wydarzenia i tematów omawianych w trakcie November Credit & Colletion Days zostanie niedługo udostępniony na stronie organizatorów. Można już zgłaszać chęć uczestnictwa – w tym celu należy zarejestrować się na wydarzenie przez wypełnienie formularza.

Patronem medialnym wydarzenia jest pozyczkaportal.pl.