Wartość przyjmowanych wierzytelności rośnie

Rok 2018 był owocnym rokiem dla firm windykacyjnych. Udało im się odzyskać aż 3,8 mld zł od dłużników. To jednak nie wszystko, bowiem instytucje te obsługiwały aż 15,5 mln spraw, których łączna wartość sięgnęła 90 mld zł. W ubiegłym roku firmy windykacyjne przyjęły do obsługi aż 7,2 mln wierzytelności. Ich wartość wyniosła 30,5 mld zł. Wśród tych danych znalazły się zarówno długi osób fizycznych (83,4 proc.), jak i firm (niespełna 17 proc.).

Co istotne, badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny jasno pokazują, że wartość przyjmowanych przez firmy windykacyjne wierzytelności z roku na rok rośnie. W 2017 roku ich wysokość wyniosła 4 180 zł. W ubiegłym roku było to już 4 255 zł.

Kim są wierzyciele dłużników?

Z danych GUS wynika, że osoby fizyczne czy firmy najczęściej zadłużają się w bankach, firmach pożyczkowych czy u operatorów telekomunikacyjnych. Wierzycielami stają się również usługodawcy związani z telewizją kablową czy cyfrową. GUS w 2018 roku odnotował zadłużenie sięgające 88,1 mld zł. Wynika ono z niewywiązania się konsumentów z umów. Firmy windykacyjne w wyniku procesu windykacyjnego odzyskały jedynie 3,8 mld należności.

W badaniu GUS wzięto pod uwagę aż 69 instytucji windykacyjnych. Nie wszystkie mogą pochwalić się zyskiem. 26 firm odniosło stratę netto. Pozostałe przedsiębiorstwa uzyskały łącznie 1 mld zł. Są to przychody netto ze sprzedaży.