Instytucje finansowe bez kar za łamanie regulaminu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi od klientów firm pożyczkowych, banków oraz SKOK-ów. Sprawa dotyczyła wysokich kwot, jakie instytucje nakładały za przysłanie konsumentom monitów, czyli wezwań do zapłaty. Wysoką należność spółki kazały także zapłacić za wszczęcie postępowania windykacyjnego. Choć opłaty za te czynności są przewidziane w regulaminie, ich wysokość znacznie różniła się od tam wskazanych.

UOKiK postanowił rozwiązać sprawę polubownie. Wystosował jedynie pisma do instytucji, w których działania odbywały się niezgodnie z prawem. Jak widać żółta kartka wystarczyła, bowiem wiele przedsiębiorstw natychmiast zmieniło swój cennik. Firmy, które zniosły lub zmniejszyły opłaty to:

Miękkie wezwanie czy postępowanie wyjaśniające?

Sprawa zawyżenia cennika opłat rozwiązała się bardzo szybko. UOKiK do większości instytucji wystosował wezwania miękkie mające napomnieć do działania zgodnie z prawem. Instytucje, które je otrzymały, zawyżyły tylko koszt opłat windykacyjnych. Niektóre banki otrzymały jednak wezwanie do postępowania wyjaśniającego. Te dotyczyło już wielu innych kwestii. W obu przypadkach sprawa szybko się rozwiązała.

Działanie zgodnie z prawem to kluczowa cecha firm pożyczkowych czy banków. Dobrze, jeśli klienci domagają się swoich praw. Świadczy to o tym, że pożyczają świadomie i czytają regulaminy.– komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl