Charakterystyka polskich FinTechów

W Polsce działa już kilkadziesiąt podmiotów sektora FinTech. Funkcjonują przede wszystkim w sektorze płatności elektronicznych i platform finansowych. Co istotne, większość z nich chce współpracować z bankami. Zauważyły, że współpraca może przynieść korzyści każdej ze stron. Banki również starają się coraz aktywniej uczestniczyć w rynku technologii finansowych i nawiązywać relacje z nastawionymi na innowacje start-upami. Wykorzystanie nowoczesnych możliwości w płatnościach mobilnych czy płatnościach typu BLIK stawia Polskę w technologicznej czołówce krajów europejskich. Polskie społeczeństwo jest otwarte na zmiany technologiczne i chętnie z nich korzysta.

Polska regionalnym centrum innowacji finansowych

W badaniach przedstawiono również mocne i słabe strony Polski, będącej regionalnym centrum innowacji finansowych. Polskie FinTechy są konkurencyjne i innowacyjne. Starają się współpracować z bankami, które również coraz chętniej wprowadzają nowinki techniczne, ku zadowoleniu klientów korzystających z ich usług. Na plus dla Polski można również zaliczyć wysokiej klasy zasoby ludzkie, wielkość rynku oraz dostęp do rynków innych krajów. Niestety trzeba jeszcze wiele zrobić, aby wzmocnić pozycję Polski. Przede wszystkim trzeba skupić się na regulacjach, finansowaniu i kwestii wsparcia sektora innowacji finansowych przez rząd.

Proponowane zmiany

Przeprowadzony raport wskazuje, że Polska może rywalizować o stanie się wiodącym Hubem europejskim. Należy jednak zadbać o stworzenie właściwego mikroklimatu gospodarczego, który będzie sprzyjać innowacjom finansowym. Otwartość musi iść w parze z bezpieczeństwem. Przy stworzeniu właściwej strategii, doborze stosownych narzędzi i współpracy, sektor finansowy będzie mógł się dalej rozwijać w odpowiednim kierunku. Badanie przewiduje dwa scenariusze rozwoju rynku innowacji finansowej. Według pierwszego z nich, scenariusza pasywnego, rozwój będzie zrównoważony i zdeterminowany wyłącznie przez rynek. Innowacje nie uzyskają poparcia rządowego i nie odbędą się prace nad nowymi regulacjami. Najsilniejszym ośrodkiem nadal będzie Berlin, a banki nie zdecydują się na prowadzenie aktywnej współpracy z FinTechami. Według scenariusza proaktywnego z kolei, państwo będzie mieć ogromne znaczenie w budowie polskiego, silnego centrum innowacji finansowej, inaczej mówiąc Hubu FinTech. Zostaną wprowadzone nowe regulacje rynku finansowego, jak również działania zachęcające do inwestowania w innowacje. Dojrzałe instytucje finansowe będą współpracować ze start-upami, a potencjał intelektualny będzie wzmacniany przez programy edukacyjne.

Zmiany technologiczne są bardzo potrzebne i nie można ich powstrzymywać. To one napędzają rynek, również finansowy, powodując wiele pozytywnych działań, przekształcających cały sektor. Nie tylko nowe podmioty, czyli start-upy fintechowe powinny się do nich dostosowywać, ale również tradycyjne banki, które muszą stworzyć nowe, właściwe dla siebie modele biznesowe. Zmiany technologiczne są również dobre dla klientów, którzy będą korzystać z nowych udogodnień i czerpać jeszcze więcej korzyści z innowacyjnych rozwiązań” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert Pozyczkaportal.pl.