Czym jest lista ostrzeżeń KNF?

Lista ostrzeżeń publicznych KNF to zbiór podmiotów, w stosunku do których KNF wystosował ostrzeżenie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Głównym celem listy jest ostrzeganie społeczeństwa, w tym podmiotów gospodarczych przed podmiotami znajdującymi się na liście oraz apel o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu z nimi współpracy.

Wpis na listę ostrzeżeń KNF skutkuje nie tylko upublicznieniem nazwy podmiotu gospodarczego wobec którego padło podejrzenie o popełnienie przestępstwa. To także stała aktualizacja statusu przebiegu postępowania wobec podmiotu. Może to być zarówno informacja o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego. W przypadku wniesienia aktu oskarżenia – informacja na temat prawomocnego orzeczenia sądu.

Czym jest Fast Invest?

Fast Invest to platforma umożliwiająca inwestowanie w pożyczki udzielone w Polsce i Hiszpanii. Za pomocą strony można nabyć udziały w pożyczce zaciągniętej przez wybraną przez nas osobę, której miesięczne dochody oraz wykaz posiadanych zobowiązań finansowych jest dostępny na stronie. W zamian za wpłacone pieniądze, Fast Invest przekazuje inwestorowi wierzytelność wybranego pożyczkobiorcy. Firma obiecuje do 13 proc. rocznego zysku oraz gwarantuje spłatę inwestycji w przypadku, kiedy pożyczkobiorca spóźni się uregulowaniem należności minimum 3 dni.

Fast Invest a Big Credit

Firmą Fast Invest zarządza 22-letnia litwinka, Simone Vaitkune, która zajmuje stanowisko kierownicze od 2013 roku i obecnie jest jedynym udziałowcem w firmie. Wcześniej przez dłuższy czas udziałowcem Sergej Ščerbakov. Big Credit to poprzednia nazwa Fast Invest. Pod taką samą nazwą od 2011 roku działa w Polsce spółka oferująca internetowe chwilówki, a jednym z wspólników jest prezes Fast Invest, Simone Vaitkune.

„Zanim podejmiemy się inwestycji w nieznane nam przedsięwzięcie, należy najpierw zasięgnąć porady fachowca lub osoby, która ma już doświadczenie w tego typu inwestycjach. Jeśli jakiś podmiot gospodarczy figuruje na liście ostrzeżeń KNF to jest już to dla nas jasny sygnał, że być może warto wstrzymać się z decyzją współpracy i poczekać na dalsze opinie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.