Europejski Kongres Finansowy jak co roku, stanowi podsumowanie całorocznej aktywności Kongresu oraz zwieńczenie organizowanych co dwa miesiące, specjalistycznych konferencji. Sprawiło to, iż Europejski Kongres Finansowy stał się działającym przez cały rok, otwartym na współpracę i zmiany, think tankiem. To wydarzenie, aktywnie uczestniczące w dyskusji o perspektywach i wyzwaniach bankowości detalicznej i korporacyjnej, rynku consumer finanse, ale też nowoczesnych technologii w finansach. Na Kongres składają się także debaty o aktualnych problemach związanych z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem w instytucjach finansowych.

Program VII edycji EKF

Podczas tegorocznego Kongresu odbędą się dyskusje o innowacjach i nowych technologiach w finansach, stabilności i bezpieczeństwie systemu finansowego, wyzwaniach przed sektorem bankowym, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwie, finansowaniu mikroprzedsiębiorstw oraz umiędzynarodowieniu biznesu, instytucjach rozwojowych czy budowaniu kapitału.
Swą inaugurację będą miały również dwie debaty plenarne: solidarność podatkowa na świecie i w UE oraz polityka monetarna a zrównoważony rozwój gospodarczy krajów UE. Ostatnia z debat inaugurujących Kongres dotyczyć będzie międzynarodowej solidarności, która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Inicjatywy EKF

Tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego towarzyszą trzy, pokrewne inicjatywy: Poland Capital Summit, którego celem jest obiektywna ocena atrakcyjności inwestycyjnej i ryzyka inwestycyjnego Polski, Sopocki Festiwal Finansowy, który jest inicjatywą dedykowaną mieszkańcom i gościom Sopotu oraz Trójmiasta, a także nowa, rozszerzona formuła Akademii EFC w ramach której odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Współorganizatorami merytorycznymi są: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Warszawski.

„Europejski Kongres Finansowy daje nam szansę bycia na bieżąco ze zmianami zachodzącymi na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Organizowana w tym roku, VII już edycja EKF dowodzi, że takie spotkania, zrzeszające ekspertów i uczestników sektora finansowego w Polsce, są jak najbardziej potrzebne.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl