Program VII edycji EKF

Podczas tegorocznego Kongresu odbędą się dyskusje o innowacjach i nowych technologiach w finansach, stabilności i bezpieczeństwie systemu finansowego, wyzwaniach przed sektorem bankowym, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwie, finansowaniu mikroprzedsiębiorstw oraz umiędzynarodowieniu biznesu, instytucjach rozwojowych czy budowaniu kapitału.

Swą inaugurację będą miały również dwie debaty plenarne: solidarność podatkowa na świecie i w UE oraz polityka monetarna a zrównoważony rozwój gospodarczy krajów UE. Ostatnia z debat inaugurujących Kongres dotyczyć będzie międzynarodowej solidarności, która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Inicjatywy EKF

Tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego towarzyszą trzy, pokrewne inicjatywy: Poland Capital Summit, którego celem jest obiektywna ocena atrakcyjności inwestycyjnej i ryzyka inwestycyjnego Polski, Sopocki Festiwal Finansowy, który jest inicjatywą dedykowaną mieszkańcom i gościom Sopotu oraz Trójmiasta, a także nowa, rozszerzona formuła Akademii EFC w ramach której odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Współorganizatorami merytorycznymi są: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Warszawski.

„Europejski Kongres Finansowy daje nam szansę bycia na bieżąco ze zmianami zachodzącymi na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Organizowana w tym roku, VII już edycja EKF dowodzi, że takie spotkania, zrzeszające ekspertów i uczestników sektora finansowego w Polsce, są jak najbardziej potrzebne.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl