Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Nilsen na grupie 30 tys. osób z 60 krajów dla ponad połowy ankietowanych konsumentów niezwykle istotne jest zaangażowanie przedsiębiorstw w działania CSR. Wielu z nas jest w stanie zapłacić za produkt lub usługę nieco więcej mając świadomość, że tym gestem również przyczyniamy się do wspierania poprawy jakości czyjegoś życia czy ochrony środowiska. Oczekujemy również działania w sposób moralny i promowania etycznych wartości od firm z usług których decydujemy się korzystać.

CSR odpowiedzialne działania czy taktyka marketingowa

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to działania, które powinny być integralną częścią działalności przedsiębiorstw. Co więcej zgodnie z wytycznymi nałożonymi przez Unię Europejską do 6 grudnia 2016r. wszystkie kraje członkowskie powinny wprowadzić stosowne zmiany w przepisach prawa. Zgodne z wytycznymi UE na duże firmy zostanie nałożony obowiązek raportowania na temat działalności na rzecz społeczeństwa. Działania prospołeczne będą więc wynikały z przepisów prawnych, a nie tylko z chęci niesienia pomocy.

Podczas gali podsumowującej konkurs „Odpowiadam Polsce” zorganizowanej przez Gazetę Bankową głos w sprawie prowadzenia działań CSR zajęli również przedstawiciele branży pożyczek pozabankowych. Jak tłumaczy Marek Bosak z Vivus Finance do Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie można podejść dwojako – zaangażować się lub sprawiać tylko dobre wrażenie. Prawdziwe zaangażowanie może być prowadzone wówczas, gdy cele tej działalności są zbieżne z działalnością firmy.

Działania CSR nie powinny być jednorazowe lecz powinny bazować na stałej strategii, dzięki czemu zarówno klienci firmy, jak i jej pracownicy będą mieli poczucie, że zrobili coś nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Dyrektor ds. komunikacji Vivus Finance zwrócił uwagę na istotną kwestię prowadzenia działalności społecznej przez firmy. Myśląc o rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej należy brać pod uwagę również środowisko, w którym firma będzie funkcjonowała. Trzeba zadbać o jak najlepsze warunki rozwoju przedsiębiorstwa. Co więcej, dobrze prowadzona działalność prospołeczna przekłada się na poprawę wyników finansowych firm.