Liczba dłużników wzrasta

2 miliony 515 tysięcy – tylu Polaków w 2017 roku wg. raportu Info Dług przygotowanego przez Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor nie spłaca w terminie swoich długów. Łączna kwota nieuregulowanych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i rachunków wyniosła – 64,49 mld zł. Co ciekawe względem roku 2016 liczba dłużników wzrosła o zwiększyła się o prawie 193 tys., a kwota zaległości o 10,8 mld zł.

Konsumenci najczęściej mają problem z terminowym uregulowaniem:

  • rat kredytów hipotecznych,
  • usług telekomunikacyjnych,
  • zobowiązań alimentacyjnych,
  • opłat karnych,
  • kar orzeczonych przez sądy.

Za nieterminowego dłużnika uznaje się osobę, której zaległości wynoszą 200 zł wobec jednego wierzyciela. Opóźnienie musi wynosić co najmniej 30 dni. Konsekwencją braku spłaty zobowiązań jest wpisanie na listę dłużników, a w najgorszym przypadku egzekucja komornicza, natomiast osoby, które wyłudzają kredyty lub pożyczki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i trafić do więzienia.

Ile długów mają Polacy i na co pożyczamy?

Panie pożyczają częściej

Płeć piękna pożycza częściej od – 51 proc. (panowie 49 proc.). Jednak warto zauważyć, że panie do pożyczania pieniędzy podchodzą bardziej pragmatycznie od mężczyzn. Okazuje się bowiem, że kobiety pieniądze z tytułu pożyczek lub kredytów przeznaczają na opłacenie bieżących rachunków (15 proc.), mężczyźni 9 proc. Z kolei panowie pożyczone środki finansowe pożytkują na sprzęt RTV, wyjazdy wakacyjne lub samochody.

Niestety 70 proc. Polaków nie bierze pod uwagę ryzyka kredytowego. Nieco ponad połowa mieszkańców kraju nad Wisłą (53 proc.) deklaruje, że przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki analizuje możliwość spłaty zadłużenia. Co ciekawe, świadomość finansowa rośnie wraz z wiekiem, bowiem 80 proc. osób w wieku 55 – 65 zanim złoży wniosek o pożyczkę gruntownie sprawdza swoje szanse na uregulowanie zobowiązania.

Młodzi mocno zadłużeni

9,3 mld zł – to dług osób w przedziale wiekowym 18-34 lata. Co ciekawe,  podobną kwotę Ministerstwo Środowiska ma przeznaczyć do 2020 roku na walkę ze smogiem. Natomiast konsumenci nieco starsi – 35-44 lata są najbardziej zadłużoną grupą wiekową w skali kraju (25 proc.).

Wynik nie może dziwić, bo właśnie osoby między trzydziestym, a czterdziestym rokiem życia są najliczniejszą grupą wśród wszystkich kredytobiorców (23 proc.). Średnia wysokość zadłużenia wśród osób w tym przedziale wiekowym wynosi 67 825 zł.

Niskie stopy procentowe i rosnące wynagrodzenia brutto determinują konsumentów do zaciągania kredytów lub pożyczek. Do 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej stóp nie podniesie, także boom pożyczkowy potrwa jeszcze przez co najmniej dwa lata. Warto podkreślić, że terminowa spłata zobowiązań finansowych jest kluczowa do budowania pozytywnej historii kredytowej. Po nowelizacji ustawy o BIG zmieniła się definicja zaległości z tytułu zadłużenia. Od 13 listopada 2017 roku wierzyciele mają prawo wpisywać dłużników już po 30 dniach w opóźnieniach w spłacie.  – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl