Stały dochód najważniejszy dal banku

Jak najwyższy i stabilny – taki dochód daje niemal zielone światło przy zaciąganiu kredytu w banku. Warto jednak podkreślić, że do badania zdolności kredytowej brany pod uwagę jest tylko i wyłącznie dochód udokumentowany przez pracodawcę w wystawionym zaświadczeniu. Oznacza to, że nawet jeśli co miesiąc otrzymujesz 5000 zł, ale tylko 1750 zł (najniższa krajowa płaca od 1 stycznia 2015 roku) zostało opodatkowane i odprowadzono od niego składki na ubezpieczenia społeczne, a reszta, czyli 3250 zł, pochodzi z premii, to bank weźmie pod uwagę wyłącznie stałą kwotę.

Forma zatrudnienia ma znaczenie przy pożyczce

Niebagatelne znaczenie ma również to, z jakiego tytułu otrzymujesz wynagrodzenie – najbardziej premiowana jest umowa o pracę. Gdy jesteś zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, czyli umowę o dzieło lub umowę zlecenia, wówczas w oczach banku stajesz się klientem z grupy podwyższonego ryzyka. Krytyczne podejście wynika z niepewnej sytuacji na rynku pracy oraz tego, że osoby na tzw. śmieciówkach często zmieniają formę zatrudnienia i przechodzą między różnymi rodzajami umów, a przez to brakuje im gwarancji posiadania pracy. W każdym momencie mogą stracić zajęcie, a to będzie wpływać na ich sytuację finansową oraz uniemożliwiać spłatę zobowiązania.

Umowa na czas nieokreślony

Jeśli zamierzasz w przyszłości sfinansować zakup mieszkania lub budowę domu z pomocą banku, już teraz powinieneś zacząć kierować tak swoją ścieżką zatrudnienia, aby uzyskać umowę o pracę na czas nieokreślony lub co najmniej na czas określony, ale z zapewnieniem przez pracodawcę, że widzi Twoją przyszłość w firmie. W przypadku, gdy możesz liczyć jedynie na umowy cywilnoprawne, warto dbać o jak najdłuższy okres ich trwania. Nieregularne przedłużanie umowy czy przerwy między jednym a drugim zatrudnieniem trwające więcej niż 1-3 miesięcy, również nie są dobrze odbierane przez bank. Zwykle kredytodawcy wymagają zatrudnienia przez co najmniej 6 lub 12 miesięcy. Ważne jest, aby w momencie składania wniosku o kredyt, posiadać aktualną umowę.

 

Oprócz stażu pracy, wartością dodaną przy staraniu się o kredyt z umową o dzieło czy umową zlecenie będzie również przelewanie wynagrodzenia na konto bankowe, a nie otrzymywanie go do ręki. Dzięki historii rachunku, możesz zyskać dodatkowe punkty zwiększające Twoją wiarygodność w oczach kredytodawcy.