Problem obywateli innego kraju dotyczący uzyskania dodatkowego finansowania od banku czy firmy pożyczkowej w Polsce wynika głównie z formalności, jakie trzeba załatwić w trakcie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. Sporą rolę odgrywa tu brak możliwości zweryfikowania tożsamości klienta (ryzyko wyłudzenia kredytu na cudze nazwisko) oraz zbadania jego zdolności i historii kredytowej.

Pożyczka tylko dla Polaków

Podstawowym wymaganiem, które firmy pożyczkowe działające nad Wisłą stawiają przed potencjalnym pożyczkobiorcą to status obywatela Rzeczypolspolitej Polskiej i legitymowanie się dowodem osobistym. Bez tego nie mamy szans uzyskać finansowania od Wonga, Vivus, ViaSMS czy Netcredit. Niezbędny jest też numer PESEL, czyli 11-cyfrowy symbol numeryczny, który ma charakter stały i identyfikuje konkretną osobę, który obowiązuje jedynie w naszym kraju. Alternatywnie niektórzy przedstawiciele sektora pozabankowego uznają posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski. Takie rozwiązanie przewiduje m.in. Filarum. Z kolei AlfaKredyt wymaga zarówno polskiego obywatelstwa, jak i stałego miejsca mieszkania w naszym kraju. Poza tym konieczne jest konto osobiste w banku działającym w Polsce. To z niego należy wykonać przelew weryfikacyjny. Na to konto wpłynie również pożyczka i z tego rachunku należy dokonywać spłaty należności.

Kredyt gotówkowy nie dla cudzoziemca

Nieco inaczej do kwestii udzielenia kredytu gotówkowego cudzoziemcom podchodzą banki. Są one skłonne wypłacić pieniądze obywatelom innego kraju, o ile posiadają on kartę stałego pobytu w Polsce. Zezwolenie może dotyczyć osiedlenia się w naszym kraju, pobytu długoterminowego, pobytu tolerowanego, statusu uchodźcy bądź ochrony uzupełaniającej. Można mieć też status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (dotyczy osób spoza UE i cudzoziemców, którzy mają zezwoenie na pobyt jako rezydent długoterminowy w jednym z państw Wspólnoty). Karta pobytu stanowi potwierdzenie tożsamości danej osoby oraz tego, że przebywa ona nad Wisłą legalnie. Dokument umożliwia pobyt na terenie Polski przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu, należy wymienić kartę. Karta pobytu (na stałe lub czasowo) albo dowód osobisty zagraniczny są przepustką do uzyskania kredytu gotówkowego przez cudzoziemca w Getin Banku. Potrzebne jest też zaświadczenie o uzyskiwaniu dochodów na terenie Polski. Innym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu gotówkowego wraz małżonkiem/małżonką, która ma polskie obywatelstwo.