Tematy warsztatów

Podczas wydarzenia Eksperci przedstawią jak skutecznie kontrolować koszty w spółkach zależnych, jak dobrze wykonać analizy finansowe, jakie są modele i koncepcje wykorzystywane w controllingu strategicznym. Wyjaśnione zostanie m.in.. jak wygląda odpowiedzialność członka zarządu, dyrektora finansowego czy dyrektora i księgowego za sprawozdania finansowe i zaległości podatkowe.

Zostaną też poruszone kwestie kalkulacji oraz analizy rentowności zasobów jak i prawidłowej realizacji raportów controllingowych. Przedstawiciele firm i kancelarii omówią także automatyzację procesu sprawozdawczości w GK, określenie kondycji finansowej firmy, a także nowe ryzyka dla podatkowej grupy kapitałowej – w szczególności nowe przepisy, kontrole podatkowe i celno-skarbowe w 2021 roku.

Główne zagadnienia wydarzenia

Wśród najważniejszych kwestii poruszanych na warsztatach znajdą się:

 • Koncepcje i modele wykorzystywane w kontrolingu strategicznym i do tworzenia planów strategicznych
 • Sprawozdania finansowe spółek w ramach Grupy Kapitałowej – sporządzanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych
 • Odpowiedzialność za prawidłowe zrealizowanie sprawozdania finansowego oraz zaległości podatkowe spółek kapitałowych
 • Automatyzacja procesu sprawozdawczości skonsolidowanej w Grupach Kapitałowych
 • Określanie kondycji finansowej firmy – metody pomiaru: analiza gospodarowania majątkiem w firmie
 • Nowe ryzyka dla podatkowej grupy kapitałowej: nowy obowiązek publikowania informacji nt. strategii podatkowych firm, kontrole podatkowe i celno-skarbowe w 2021 r.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Wydarzenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności departamentów:

 • Controllingu
 • Finansów
 • Analiz i monitoringu
 • Planowania
 • Strategii

Praktyczne informacje o wydarzeniu

Warsztaty „Controlling, analizy finansowe i planowanie strategiczne w Grupie Kapitałowej” odbęda się w formule hybrydowej. Oznacza to, że można w nich wziąć udział zarówno stacjonarnie jak i online przez live streaming. Wydarzenie zostanie dostarczone uczestnikom online w czasie rzeczywistym. Wszyscy uczestnicy otrzymają też certyfikat ukończenia warsztatów, a materiały przygotowane przez Prelegentów zostaną im dostarczone po zakończeniu wydarzenia w formie elektronicznej.

 • Kod 5% zniżki na warsztaty: FINTEK5

Informacje praktyczne

Data wydarzenia: 15-16.02.2021 r.

Cena: 2395 zł/os. (w terminie 19.12-15.01.2021)
2795 zł/os. (w terminie 16.01-16.02.2021)

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga
Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Więcej informacji: https://www.mmcpolska.pl/ kalendarz-wydarzen/ controlling-analizy-finansowe-i-planowanie-strategiczne- w-grupie-kapitalowej