Większość firm pozabankowych idzie na rękę pożyczkobiorcom, którzy mają problemy z terminową spłatą chwilówki, oferując im usługę przedłużenia okresu na oddanie pieniędzy o np. 7, 14, 15 czy 30 dni. Jednak aby móc odroczyć płatność, trzeba ten fakt odpowiednio wcześniej zgłosić. Niezbędne jest też zrobienie przelewu z opłatą za usługę – najczęściej nie później niż w dniu, w którym mija termin zwrotu należności. Jeśli przegapiłeś tę opcję, poniesiesz inne koszty wynikające z tego, że zwlekasz z płatnością (monity, wezwania do zapłaty). Jednak tak nie musi być, o ile odpowiednio wcześnie zareagujesz i podejmiesz się negocjacji z firmą pożyczkową, proponując rozwiązanie dogodne dla obu stron. Jednym z nich jest spłata długu w formie miesięcznych rat.

Dług płatny w ratach

Opcja ratalnej spłaty chwilówki w przypadku, gdy upłynął termin jej wymagalności funkcjonuje w Wonga.pl. Jednak mogą z niej skorzystać wyłącznie stali klienci. Kwotę, którą musisz zwrócić, możesz podzielić maksymalnie na 12 części, płatnych co miesiąc. Również Vivus zgodzi się na oddanie długu w ratach. Po wniesieniu odpowiedniej opłaty – 20 proc. kwoty kapitału pożyczki, która została do spłaty, otrzymasz nowy harmoogram spłat. Taką samą prowizję liczy sobie Alfa Kredyt, ale rozwiązanie jest dostępne wyłącznie dla pożyczkobiorców, którzy zalekają z płatnością od przynajmniej 35 dni. Z kolei Lendon.pl przewiduje zwrot zadłużenia w formie rat wyłącznie klientom, którym minęło od 40 do 52 dni od terminu zwrotu pieniędzy. Jeszcze inne ograniczenia w poterminowej spłacie pożyczki w systemie ratalnym funkcjonują w Ferratum Banku, a także u jego pośredników – Ofin.pl oraz Ekspres Kasa. Osoby, które pierwotnie wybrały jednorazową spłatę chwilówki, mogą podzielić dług na 12 miesięcznych rat. Z kolei ci, którzy wybrali zobowiązanie na 60 dni (dzielone na dwie części, płatne co miesiąc), mogą regulować zaległość przez maksymalnie 18 miesięcy. Koszt usługi to 20 zł za każdą ratę.

Nawet jeśli firma pożyczkowa nie umieściła w umowie czy regulaminie informacji o możliwości spłaty długu w ratach, warto zadzwonić do konsultanta i zapytać o takie rozwiązanie.