Co się zmieni po zmienie?

Decyzja Banku Anglii nie oznacza, iż instytucje płatnicze otrzymają możliwość wykonywania zewnętrznych przelewów „od zaraz”. Wiąże się to ze żmudną pracą, m.in. dostosowaniem się do określonych zasad bezpieczeństwa oraz zmianami legislacyjnymi ze strony rządu. Planuje się, że pierwsze zewnętrzne przelewy KIP-ów będą miały miejsce w 2018 roku.

Wielka Brytania uznawana jest za jedno z największych, europejskich centrum fintechowych. Swoją pozycję zawdzięcza m.in. piaskownicy regulacyjnej. Dzięki niej, finansowe innowacje mogą testować swoje rozwiązania bez konieczności dostosowywania się do regulacji prawnych. Zdaniem szefa Banku Anglii, decyzja w sprawie tamtejszych KIP-ów pozwoli jeszcze przyspieszyć rozwój branży fintech w Wielkiej Brytanii.

Zmiany w Polsce

Zmiany w funkcjonowaniu instytucji płatniczych zaszły również w Polsce poprzez niedawne wejście w życie rozporządzenia Ministerstwa Finansów do Ustawy o usługach płatniczych.

Na jej mocy, instytucje płatnicze mogą wystąpić do Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o możliwość nadawania kontom swoich klientów, numerów zgodnie ze stosowanym przez banki standardem NRB. W efekcie, ma to im umożliwiać wykonywanie przelewów zewnętrznych bez uczestnictwa w tym procesie banków komercyjnych.

Opinia ekspertów

Zdaniem ekspertów, wprowadzone rozporządzenie Ministra Finansów niewiele zmienia w przypadku krajowych instytucji płatniczych – nie mogą one bowiem być członkami takich systemów jak Sorbnet bądź Elixir, gdyż zabrania im tego ustawa o ostateczności rachunku (daje ona dostęp do tych systemów jedynie bankom oraz kasom oszczędnościowo – kredytowym).

Narodowy Bank Polski wstrzymuje się jednak z wydaniem takiego pozwolenia instytucjom finansowym. Dodatkowo, KIP-y nie mogą być członkami systemu Express Elixir, gdyż do tego potrzebny jest rachunek rozliczeniowy w banku centralnym, a taki – może założyć jedynie NBP.

„Ostatnie rozporządzenie Ministerstwa Finansów może być zapowiedzią większych zmian w usługach płatniczych. Czy tak jak KIP-y na Wyspach, krajowe instytucje płatnicze doczekają się możliwości samodzielnego wykonywania przelewów zewnętrznych? Niewykluczone. Na przestrzeni ostatnich lat, wzorem Wielkiej Brytanii, zaszło w Polsce wiele znaczących zmian, powstała m.in. fintechowa piaskownica regulacyjna. Być może także w aspekcie usług płatniczych polskie władze pójdą w ślad za Wielką Brytanią i uregulują tę kwestię.”- komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl