Bisnode uruchomił nowe biuro informacji gospodarczej

Bisnode, skandynawska firma, zajmująca się dostarczaniem i analizą danych, otworzyła w Polsce nowe biuro informacji gospodarczej – Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (w skrócie Bisnode mBIG). Firma działa nad Wisłą już od 1993 roku. Otwarcie własnego BIG-u jest poniekąd przeniesieniem doświadczeń z rynków nordyckich. Tam Bisnode od przeszło 20 lat trudni się rozwojem biur kredytowych i tworzeniem ocen scoringowych. Firma dostarcza klientom analizy na podstawie operacji wykonywanych na potężnych bazach danych, pomagając we wdrażaniu BIG DATA do biznesowych procesów decyzyjnych. Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej to kolejny krok w drodze do wzrostu konkurencyjności firmy na polu analizy danych.

Działanie mBIG regulowane jest przez ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku, podobnie jak funkcjonowanie pozostałych instytucji tego typu w Polsce. BIG Bisnode prowadzi rejestr długów osób fizycznych i przedsiębiorstw. Baza mBIG jest kolejną listą dłużników w Polsce, z której mogą korzystać banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Z danych gromadzonych przez biura informacji gospodarczej, korzystają również firmy udzielające chwilówek i pożyczek ratalnych.

Biura informacji gospodarczej w Polsce – planowane zmiany

W listopadzie 2017 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych. Wpłyną one na działanie wszystkich BIG-ów w kraju. Zanim powstał mBIG, w Polsce działało już 5 innych biur:

  1. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
  2. BIG InfoMonitor,
  3. Krajowy Rejestr Długów BIG,
  4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
  5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

W styczniu 2018 roku do życia zostanie powołana państwowa lista dłużników w Polsce – Rejestr Należności Publicznoprawnych. Do Rejestru trafią wszystkie osoby z wierzytelnościami wobec Państwa. Będą to np. przedsiębiorcy niepłacący podatków albo osoby zalegające z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo istotną modyfikacją zakładaną przez nowelizacje, wchodzące w skład rządowego programu “100 zmian dla firm”, jest dostęp BIG-ów do wszystkich danych RNP. Co więcej, biura będą mogły korzystać również z informacji zgromadzonych przez Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, a także z Rejestru PESEL, REGON, CEiDG i Krajowego Rejestru Sądowego.

Dla przedsiębiorców i konsumentów ważną aktualizacją będzie nowy obowiązek nałożony na biura informacji gospodarczej. Od listopada będą musiały wymieniać się między sobą danymi gromadzonymi w bazach. W ten sposób sprawdzenie potencjalnego kontrahenta lub siebie w jednej bazie np. KRD da dostęp do zasobów wszystkich BIG-ów oraz wgląd do informacji z publicznych rejestrów.

Zmiany w funkcjonowaniu biur informacji gospodarczej wymusi również nowelizacja ustawy o nieuczciwej konkurencji. Do tej pory za czyn nieuczciwej konkurencji uważano nieuprawnione zgłoszenie wpisu przez wierzyciela. W myśl nowych przepisów za czyn taki uznany zostanie również brak aktualizacji wpisu w BIG, a także nieusunięcie z listy dłużników, mimo spłaty wierzytelności. Odpowiedzialność za nieprawidłowości poniesie zarówno wierzyciel, jak i BIG. Regulacje powinny ucieszyć dłużników – ukrócą nieuczciwe praktyki i zmniejszą ryzyko pojawienia się niesłusznego wpisu, co sprawi, że sprawdzając, czy jest się w bazie dłużników, rzadziej natkniemy się na niemiłe niespodzianki.

Co to jest zdolność kredytowa?

To, jaką mamy zdolność kredytową, wpływa na wysokość pożyczki, jakiej mogą nam udzielić instytucje finansowe. Na zdolność składa się kilka czynników, takich jak dochód, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, czy inne obciążenia np. kredyty. Wcześniejsze zobowiązania, które składają się na naszą wiarygodność kredytową, również wpływają na wysokość świadczenia. Jeśli zalegamy ze spłatą kredytu w banku albo mamy zaległości w płaceniu rachunków, będziemy mieli trudności z zaciągnięciem pożyczki. Zwłaszcza w przypadku, gdy nasze zobowiązania poskutkują wpisaniem na listę dłużników.

W myśl nowych przepisów do baz dłużników możemy trafić już po 30 dniach od daty wymagalności długu, a nie po 60, jak do tej pory. Zmiany te poprawią sytuację przedsiębiorców, którzy borykają się z nieterminowością kontrahentów. Jak pokazują badania firmy Keralla Research, aż 7 na 10 przedsiębiorców ma z tym problem.

Jak sprawdzić, czy jest się w BIG?

Zanim złożymy wniosek o pożyczkę lub kredyt, warto sprawdzić, czy nie figurujemy w rejestrze BIG Infomonitor lub innym biurze. Do listopada zdolność kredytową zweryfikujemy na podstawie raportów z biur informacji gospodarczej. Taki raport pobierzemy bezpłatnie raz na pół roku, również z Międzynarodowego Biura Informacji Gospodarczej Bisnode. Teraz, żeby sprawdzić zdolność kredytową, musimy zwracać się do wszystkich BIG-ów. Od listopada dane z każdego biura uzyskamy w jednym raporcie.

Jak sprawdzić dłużnika za darmo?

Na tę chwilę z bezpłatnej weryfikacji zdolności kredytowej mogą korzystać jedynie osoby prywatne. Podmioty prawne uzyskują dostęp do baz biur po wykupieniu specjalnego abonamentu. Sytuacja ulegnie zmianie, kiedy działalność rozpocznie Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jako instytucja publiczna udostępni swoje zasoby za darmo, również przedsiębiorcom. Dzięki obowiązkowi dzielenia się danymi między biurami, korzystając jedynie z RNP, uzyskamy wszystkie niezbędne informacje, które pomogą w ocenie wiarygodności potencjalnego kontrahenta.

Czy możliwe jest zaciągnięcie pożyczki ze złą historią kredytową?

Każdy wniosek o pożyczkę w firmach pozabankowych rozpatrywany jest indywidualnie. Instytucje pożyczkowe często wyliczają zdolność pożyczkową na podstawie wewnętrznych systemów scoringowych. Faktem jest, że nie najlepsza historia kredytowa wcale nie dyskredytuje nas, jako pożyczkobiorców. Z danych udostępnionych przez BIK wynika, że klienci firm pozabankowych mają w ocenie zdolności kredytowej średnio 160 punktów mniej od klientów banków. Nie przeszkadza to jednak firmom w udzielaniu pożyczek, w tym chwilówek bez BIK, co nie oznacza, że pożyczkę online może dostać każdy. Współczynnik odrzuceń wśród nowych klientów firm pozabankowych sięga 70%.