Kredyty gotówkowe do 3000 zł zyskują wg BIK na popularności

Jak co miesiąc opublikowany został newsletter kredytowy BIK, w którym Biuro Informacji Kredytowej publikuje dane dotyczące kondycji rynku pożyczek pozabankowych. Okazuje się, że rośnie zainteresowanie jedynie szybkimi kredytami gotówkowymi do 1000 zł oraz w przedziale 2-3 tys. zł.

Jak wygląda to w liczbach oraz procentach, jeżeli weźmiemy pod uwagę minione miesiące 2019 roku? – Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń – październik 2019 r. dotyczyła dwóch przedziałów pożyczek: dla niskokwotowych (< 1 tys. zł) wynosiła +4,4% i dla przedziału 2-3 tys. zł +5,0%. W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła +4,1% i +5,7% – czytamy w raporcie BIK. Pożyczki do kwoty 1 tys. zł stanowią w tym okresie 38% liczby udzielonego finansowania.

Sprawia to, że mimo niskiego spadku zainteresowania pożyczkami pozabankowymi w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (w okresie styczeń – październik 2019 r. firmy pożyczkowe udzieliły o 0,3% mniej pożyczek niż przed rokiem) niższa jest kwota pożyczek przelewanych na konta bankowe klientów instytucji pozabankowych. W samym październiku 2019 r., w porównaniu do października 2018 r., w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o 12,6%.

W październiku 2019 średnia wartość pożyczki pozabankowej to 2397 zł

Jakie jeszcze istotne dane dotyczące rynku pożyczek pozabankowych znalazły się w raporcie BIK za październik 2019?

  • Średnia wartość udzielonej w październiku 2019 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 397 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2018 r. o (-9,3%).
  • Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w październiku 2019 r. 555 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 231,6 tys. w ujęciu liczbowym.
  • Łącznie w okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 2 263 tys. pożyczek na łączną kwotę 5,71 mld zł.
  • Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie dziesięciu pierwszych miesięcy 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 3 do 5 tys. zł odpowiednio: (-6,9%) oraz (-7,6%).