Ważne wydarzenie

W ramach kongresu, odbędą się podzielone na bloki tematyczne dotyczące współczesnych technologii finansów, cyfryzacji jak również funkcjonowania cyberprzestrzeni. Panele dyskusyjne umożliwiają wymianę opinii, jak również konfrontowanie i wymianę doświadczeń z reprezentującymi różne dziedziny ekspertami. Specjaliści reprezentują zarówno rynek biznesu, jak i administrację rządową i samorządową oraz naukę i media. W skład Rady Programowej wchodzą reprezentanci ważnych instytucji takich jak m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Microsoft Polska, SAP Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo ds. Współpracy Międzynarodowej.

Praktyczny rozwój technologii

Spotkania odbywające się w ramach wydarzenia, niewątpliwie pozwolą poszerzyć wiedzę na temat praktycznego rozwoju technologii. Umożliwia poruszenie kwestii dotyczących przyszłości oraz powodzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak m.in. upowszechnienie e-faktur i e-paragonów i zwiększenie obrotu bezgotówkowego. Wszystkie zagadnienia korespondują z głównym tematem, jakim jest przyszłość zastosowania wielkich baz danych i ich znaczenie dla rozwoju technologii.

Duże zainteresowanie branżą FinTech

Poruszane w trakcie kongresu problemy wiążą się bezpośrednio z branżą fintechową. Zastosowanie przestrzeni wirtualnej na gruncie relacji między klientem i usługodawcą, to temat cieszący się rosnącym zainteresowaniem. Proces cyfryzacji, który postępuje w Polsce, obejmuje nie tylko firmy, lecz również jednostkowych użytkowników m.in. banków oraz firm pożyczkowych. Coraz więcej osób funkcjonuje w cyberprzestrzeni, gdzie odbywa się coraz więcej transakcji istotnych z punktu widzenia zaspokajania ich potrzeb. Korzystanie z usług dzięki internetowi, w wielu przypadkach pozwala uniknięcie pośredników. W ten sposób, wzrasta samodzielność oraz świadomość możliwości, jakie daje przestrzeń online.
Fakt, że wzrasta zainteresowanie technologiami finansów świadczy o tym, że stanowią one coraz ważniejszy element rynku. Wynika z tego, że odgrywają one coraz większą rolę przy dokonywaniu codziennych transakcji finansowych. Swoim zakresem obejmują coraz większą liczbę użytkowników, a to świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na takie rozwiązania.

Konferencja na temat technologi finansowych

BIG DATA Think Big CEE Congress to interesujące wydarzenie, które pozwoli jego uczestnikom na wzbogacenie ich wiedzy odnośnie technologii finansowych. Stanowi także bardzo dobrą płaszczyznę wymianę refleksji i podzielenie się doświadczeniami. Mnogość tematów świadczy o wielu aspektach FinTechu, jak również o znaczeniu cyfryzacji dla osób, które wykorzystują internet jako główne narzędzie płatności. Podkreśla to znaczenie kreowania wielkich baz danych oraz ich praktyczne zastosowanie.

Patronem medialnym wydarzenia jest pozyczkaportal.pl