Wyniki raportu – popyt na kredyt gospodarstw domowych

W III kwartale 2016 roku wartość Barometru Rynku Consumer Finance wzrosła z 56,8 do 57,5 punktu. Jest to już szósty odczyt, w którym wartość Barometru przekracza poziom 50 punktów. Oznacza to, że wciąż spodziewany jest wzrost kredytów konsumpcyjnych w perspektywie 12 miesięcy. Dane z sektora finansowego konsekwentnie potwierdzają zainteresowanie kredytami w polskich gospodarstwach domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w czerwcu w tempie 7,8% w ujęciu rok do roku. Obserwowany wzrost jest najszybszy od ponad sześciu lat. Biorąc pod uwagę wskaźniki Barometru, eksperci prognozują, że w kolejnych miesiącach rynek kredytu konsumenckiego będzie rósł, a tempo wzrostu powinno się utrzymywać na poziomie zbliżonym do obecnego.

Wpływ świadczeń 500 plus na budżet gospodarstw domowych

Raport zawiera również pytania dotyczące bieżących zjawisk ekonomicznych istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych. Takim zjawiskiem jest nowo wprowadzony program „Rodzina 500 plus”. Wyniki przedstawiają odsetek ludzi korzystających z programu, jak również cele wydatkowania środków w krótkim i długim czasie. Zdecydowanie największy odsetek gospodarstw domowych przeznacza pieniądze z programu na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Aż 42,6 proc. wskazuje, że otrzymane środki przeznaczyło na żywność i ubrania. Duża część respondentów zadeklarowała, że zamierza pieniądze z państwowego programu przeznaczyć na pokrycie opłat związanych z przedszkolem oraz zajęcia dodatkowe dzieci. W dłuższej perspektywie rodzice zamierzają wydawać więcej na kształcenie i rozwój swoich pociech, jednak na chwilę obecną pieniądze z programu 500 plus pokrywają podstawowe potrzeby.

Polacy zaczynają oszczędzać

Od dwóch lat dynamika oszczędności przyspiesza, a w ostatnich trzech miesiącach przekroczyła 11 proc. w ujęciu rocznym, co wskazuje na stałe gromadzenie oszczędności przez polskie gospodarstwa domowe. W bieżącym kwartale, wśród najważniejszych motywów gromadzenia oszczędności była chęć przeprowadzenia remontu domu. Na ten cel chce oszczędzać 26,3 proc. gospodarstw domowych objętych badaniem. Na dr/remont-domu-kredytem-chwilowka/ugim miejscu znajduje się gromadzenie oszczędności na inne cele. Znacząco zmalała tendencja odkładania pieniędzy na bieżącą konsumpcję – obecnie oszczędności na ten cel deklaruje 20,7 proc. respondentów, w porównaniu do wyników ze stycznia 2016 roku, kiedy ten wskaźnik utrzymywał się na poziomie 24,8 proc.