Wyniki raportu – popyt na kredyt gospodarstw domowych

W III kwartale 2016 roku wartość Barometru Rynku Consumer Finance wzrosła z 56,8 do 57,5 punktu. Jest to już szósty odczyt, w którym wartość Barometru przekracza poziom 50 punktów. Oznacza to, że wciąż spodziewany jest wzrost kredytów konsumpcyjnych w perspektywie 12 miesięcy. Dane z sektora finansowego konsekwentnie potwierdzają zainteresowanie kredytami w polskich gospodarstwach domowych. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło w czerwcu w tempie 7,8% w ujęciu rok do roku. Obserwowany wzrost jest najszybszy od ponad sześciu lat. Biorąc pod uwagę wskaźniki Barometru, eksperci prognozują, że w kolejnych miesiącach rynek kredytu konsumenckiego będzie rósł, a tempo wzrostu powinno się utrzymywać na poziomie zbliżonym do obecnego.

Wpływ świadczeń 500 plus na budżet gospodarstw domowych

Raport zawiera również pytania dotyczące bieżących zjawisk ekonomicznych istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych. Takim zjawiskiem jest nowo wprowadzony program „Rodzina 500 plus”. Wyniki przedstawiają odsetek ludzi korzystających z programu, jak również cele wydatkowania środków w krótkim i długim czasie. Zdecydowanie największy odsetek gospodarstw domowych przeznacza pieniądze z programu na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Aż 42,6 proc. wskazuje, że otrzymane środki przeznaczyło na żywność i ubrania. Duża część respondentów zadeklarowała, że zamierza pieniądze z państwowego programu przeznaczyć na pokrycie opłat związanych z przedszkolem oraz zajęcia dodatkowe dzieci. W dłuższej perspektywie rodzice zamierzają wydawać więcej na kształcenie i rozwój swoich pociech, jednak na chwilę obecną pieniądze z programu 500 plus pokrywają podstawowe potrzeby.

Polacy zaczynają oszczędzać

Od dwóch lat dynamika oszczędności przyspiesza, a w ostatnich trzech miesiącach przekroczyła 11 proc. w ujęciu rocznym, co wskazuje na stałe gromadzenie oszczędności przez polskie gospodarstwa domowe. W bieżącym kwartale, wśród najważniejszych motywów gromadzenia oszczędności była chęć przeprowadzenia remontu domu. Na ten cel chce oszczędzać 26,3 proc. gospodarstw domowych objętych badaniem. Na drugim miejscu znajduje się gromadzenie oszczędności na inne cele. Znacząco zmalała tendencja odkładania pieniędzy na bieżącą konsumpcję – obecnie oszczędności na ten cel deklaruje 20,7 proc. respondentów, w porównaniu do wyników ze stycznia 2016 roku, kiedy ten wskaźnik utrzymywał się na poziomie 24,8 proc.