O przyszłości ubezpieczeń

Podczas forum wymiany myśli i poglądów poruszony zostanie m.in. temat przyszłości ubezpieczeń komunikacyjnych i życiowych oraz kierunki ich rozwoju. Odbędzie się również rozmowa o modelach operacyjnych – cyfryzacji i robotyzacji. Dodatkowo, nowa edycja skupi się wokół regulacji w dobie nowych technologii, finansach w dobie cyfryzacji, kierunkach rozwoju płatności, conduct risku, adaptacji chmury w sektorze bankowym, bancassurance i nowych modelach biznesowych. Poruszona zostanie również tematyka branży leasingowej i faktoringowej – perspektywach ich rozwoju oraz nowych pokoleniach i wyzwaniach dla branży, produktów, kanałów dystrybucji.

Rada programowa

Nad stroną merytoryczną tegorocznej edycji czuwają Rady Programowe pod przewodnictwem Mariusza Grendowicza (Banking Forum) oraz Artura Olecha (Insurance Forum). Wśród członków Rady Programowej Banking Forum zasiadają prezesi największych banków: Zbigniew Jagiełło – prezes zarządu PKO Banku Polskiego, Brunon Bartkiewicz – prezes zarządu ING Banku Śląskiego, Wojciech Sobieraj – prezes zarządu Alior Banku, Andrzej Kopyrski – wiceprezes zarządu Banku Pekao oraz Veit Stutz – prezes zarządu Allianz Polska. Do członków Rady Programowej Insurance Forum należą m.in.: Franz Fuchs – przewodniczący Rady Nadzorczej Vienna Insurance Group w Polsce, Adam Uszpolewicz – prezes zarządu Aviva oraz Andrzej Jarczyk – prezes zarządu Uniqa.

Wielka gala i przyznanie nagród

Zwieńczeniem XIII edycji Banking Forum oraz IX Insurance Forum będzie VI Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 19:00 w Hotelu Sheraton w Warszawie. Podczas gali, niezależna Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem pana Józefa Wancera nagrodzi osoby, które w znaczny sposób przyczyniły się do rozwoju sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Nagrody zostaną również przyznane najlepszym instytucjom oraz najciekawszym rozwiązaniom minionego roku w następujących kategoriach: najlepszy bank, najciekawsza innowacja dla banku, najbardziej innowacyjny bank, najbardziej przyjazny bank, najlepsza firma ubezpieczeniowa, najciekawsza innowacja dla ubezpieczeń, najbardziej przyjazny ubezpieczyciel, najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel, wizjoner finansów.