Z czym kojarzy się nam bankowość społeczna?

W ramach raportu przygotowanego przez Leonardo Hub i Mobile Institute przeprowadzono badania, na podstawie których określono stan wiedzy Polaków na temat bankowości społecznej. Z ankiety wynika, że aż 84 proc. internautów nie spotkało się wcześniej z takim określeniem. Najpowszechniej pojęcie jest to znane wśród osób młodych, dla których kojarzy się ona ze społeczeństwem lokalnym, szybkimi wpłatami, rozliczeniami oraz aktywnością charytatywną. Co trzeci badany podzielił się również swoimi skojarzeniami na temat tego zjawiska, nawet jeśli wcześniej nie spotkał się z pojęciem bankowości społecznej. Najczęściej wskazywane skojarzenia dotyczyły funkcjonalności finansowych możliwych do zrealizowania w ramach społeczności konsumenckich. Bardzo często pojęcie to kojarzy się respondentom również z działaniami prospołecznymi, czyli zapewniającymi atrakcyjne warunki finansowania. Dla części badanych bankowość społeczna to przede wszystkim charytatywne i społecznie pozytywne zaangażowanie instytucji finansowych.

Banki aktywne społecznie

Jak wynika również z raportu, społeczne zaangażowanie banków pozytywnie wpływa na sposób postrzegania instytucji finansowych przez Polaków, którzy zdecydowanie popierają i doceniają zachowania prospołeczne. 60 proc. badanych wskazuje, że charytatywne zaangażowanie banków skutecznie pomaga w budowaniu zaufania wśród klientów oraz większa ich skłonność do skorzystania z usług konkretnej instytucji. Dla banków, w dalszej perspektywie, zaowocuje to nie tylko pozytywnym wizerunkiem wśród konsumentów, ale też znacznym wzrostem sprzedażowym.

Raport wskazuje również, że społeczna działalność banków wpływa w pierwszej kolejności na decyzje finansowe i sposób postrzegania instytucji finansowych wśród kobiet (63 proc.), ale też osób w wieku dojrzałym (35-54 lata).

Funkcjonalność bankowości społecznej

Polacy – mimo, iż pojęcie bankowości społecznej jest nowym zjawiskiem – potrafią bez problemu wskazać na udogodnienia i dodatkowe usługi jakie może zaoferować bankowość społeczna. Wśród najczęściej wymienianych pojawiały się: możliwość wykonania szybkiego przelewu w ramach społeczności (26 proc.), wsparcie lokalnych inicjatyw (22 proc.) oraz wykonywanie przelewów na drobne kwoty (22 proc.) Popularna wśród żeńskiej części badanych była także możliwość kontaktu poprzez chat. Wśród najmłodszych dominowały takie udogodnienia jak przelewy na niewielkie kwoty i możliwość dodatkowego zarabiania. Co ciekawe, odpowiedź ta była najpopularniejsza również w grupie osób powyżej 55. roku życia.

Czy Polacy są gotowi na wykorzystywanie wszystkich tych funkcjonalności? Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, aż 50 proc. badanych zainteresowanych jest przyłączeniem się do bankowości społecznej. Największą chęć dołączenia do przedsięwzięcia wykazują rodzice (66 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (23 proc.).

Promowanie bankowości społecznej

Ze względu na to iż bankowość społeczna jest nowym i nieznanym zjawiskiem, wymaga ono promocji i odpowiedniej komunikacji. Zgodnie z odpowiedziami badanych, najlepsze predyspozycje do rozpowszechnienia idei bankowości społecznej mają młodzi ludzie korzystający z aplikacji bankowej (23 proc.), ale też organizacje charytatywne (23 proc.), na których społeczny wpływ najczęściej wskazywały osoby powyżej 55 roku życia. Nie bez znaczenia pozostają również działania przedstawicieli lokalnej społeczności aktywnie zaangażowanych w lokalne inicjatywy (21 proc.), które najczęściej wskazywały osoby w wieku 19-44 lat.

Badanym postawiono również pytanie dotyczące wskazania banku, który jako pierwszy wdroży w Polsce ideę bankowości społecznej. Wśród osób starszych (45-54 lata) najczęściej wskazywanym bankiem był bank PKO BP (14 proc.), natomiast zdaniem osób między 19 a 24 rokiem życia zdecydowanie będzie to Alior Bank (14 proc.) Na kolejnych pozycjach znalazły się banki BNP Paribas oraz mBank (11 proc. badanych), a także BPH, BOŚ Bank i BZ WBK.

„Wiemy jak ważne jest budowanie zaufania, ale też finansowego zaangażowania konsumentów. Wszystkie prospołeczne działania, które mogą pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku branży finansowej są jak najbardziej potrzebne. Bankowość społeczna jest jednym z czynników, który nie tylko może pomóc w budowaniu wspomnianego wizerunku, ale też poprzez zaangażowanie i postawę banków, zachęcić Polaków do podejmowania podobnych działań na rzecz pomocy charytatywnej czy lokalnego rozwoju” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.