Kolejny wyrok TSUE w sprawie banków

W cieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w myśl którego frankowicze mogą wnosić o unieważnienie umów, przeszedł inny wyrok z 3 października 2019 roku. W myśl aktu prawnego o sygnaturze C-42/18 normalnym podatkiem VAT powinny być objęte koszty obsługi bankomatów. Była to sprawa związana z niemiecką firmą Cardpoint, która obsługiwała bankomaty na terenie Niemiec i korzystała z preferencji podatkowych dla usług finansowych.

Będzie to potencjalny problem również dla tych polskich banków, które przy obsłudze bankomatów korzystają z zewnętrznych firm, które korzystają z ulg dla usługi obrotu gotówkowego wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Dotychczasowe orzeczenia fiskusa nie miały z tym problemu, jednak Unia Europejska regularnie krytykuje nasz kraj za zbytni liberalizm podatkowy wobec banków.

Zwolnienie z podatku VAT również przy kredytach

W Polsce funkcjonuje zwolnienie z podatku VAT w zakresie usług finansowych. Pozwala to instytucjom finansowym na uzyskiwanie preferencji podatkowych w zakresie płatności kartami, udzielania pożyczek oraz kredytów gotówkowych czy świadczenia usług inwestycyjnych. Chociaż na bazie różnorodnych orzeczeń część polskich firm i tak stosowała przy transporcie gotówki do bankomatów z kwot standardowych, pozbawionych zwolnienia, część firm obsługujących maszyny pieniężne podnieść może ceny swoich usług.

Czy ostatecznie przełoży się to na koszty na tyle duże, aby banki chciały przenieść ich część na klientów? Sprawa z tym wyrokiem TSUE wydaje się znacznie mniej przerażająca finansowo niż wspomniany już wyrok w sprawie frankowiczów, jednak przedstawiciel Związku Banków Polskich nie wyklucza takich działań jak ograniczanie liczby bankomatów czy wprowadzanie prowizji na wypłaty sum powyżej pewnej kwoty.