Od 2013 roku ubyło 2 tys. placówek bankowych

Liczba oddziałów bankowych spada. Szacuje się, że stacjonarnych oddziałów od 2013 do 2017 roku ubyło o 13,5 proc. (2,1 tys. placówek). Co istotne, sektor bankowy odnotowuje także spadek zatrudnienia. Komisja Nadzoru Finansowego podaje, że tylko połowa personelu jest zatrudniona w oddziałach, reszta – w centralach.

W ciągu 5 lat liczba pracujących w oddziałach zmalała o niecałe 17 tys., (16,3 proc). Filie oraz oddziały są zamykane z powodu cyfryzacji, rozwoju bankowości elektronicznej, fuzji oraz zmian w przyzwyczajeniach konsumentów.

Liczba pracowników maleje, bo co czwarty Polak korzysta z bankowości mobilnej

W Polsce jest aktywnych 36,5 mln kont osobistych, z czego prawie połowa klientów przynajmniej raz w miesiącu korzysta z bankowości online (16,79 mln). Co więcej, w kraju nad Wisłą jest zarejestrowanych 9 mln użytkowników bankowości mobilnej.

Wpływ na cięcie kosztów mają niskie stopy procentowe, podatek bankowy i spadek stawek interchange. Nie bez znaczenia jest także konsolidacja banków. Warto też pochylić się nad rozwojem technologicznym, który umożliwia zaciągnięcie kredytu drogą elektroniczną.

Który bank ma najwięcej oddziałów?

Najwięcej oddziałów w Polsce ma PKO BP – 11 300. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska – 986. Podium zamyka Alior Bank – 874. Nieco mniej oddziałów posiada Pekao – 851. Piątą lokatę zajmuje BNP Pariba z 580 placówkami. Najwięcej oddziałów zamknął Alior – 9 proc. ogółu.

Jak wygląda zatrudnienie? Tu niespodzianek nie ma. Największym pracodawcą w polskim sektorze bankowym jest PKO – 28 558 osób. Drugie jest Pekao – 17 509, trzecie miejsce należy do Santander Bank Polska – 14 558.

Dobra kondycja finansowa sektora bankowego

Mimo redukcji oddziałów i zatrudnienia polski sektor bankowy ma się dobrze. Według informacji podanych przez KNF, w I kwartale 2018 roku portfel kredytów wzrósł o 1,5 mld zł. W pierwszych miesiącach bieżącego roku banki i SKOKi udzieliły 1,7 mln kredytów gotówkowych o łącznej wartości 20,1 mld zł. Jest to wzrost o 1,5 mld zł względem analogicznego okresu z 2017 roku.

Przychody netto również uległy zwiększeniu – o 935 mln zł, w porównaniu do ubiegłego roku. Głównym powodem poprawy kondycji finansowej sektora bankowego jest zwiększenie portfela kredytów hipotecznych i gotówkowych. Na wzrost całkowitych przychodów operacyjnych wpłynął również wzrost z tytułu pozostałej działalności bankowej (191 mln zł)