Co czwarty Polak pożyczone pieniądze przeznacza na zakup sprzętu RTV/AGD

Według badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w I kwartale 2018 przez KPF i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że 25 proc. Polaków pożyczone pieniądze przeznacza na zakup sprzętu RTV/AGD. Co ciekawe, współczynnik rokrocznie spada, bowiem w dekadę temu, aż 34 proc. z nas środki finansowe pochodzące z kredytów lub pożyczek przeznaczało na zakup drobnych dóbr trwałych.

Co istotniejsze, zmalał odsetek zaciągania pożyczek na spłatę innych zobowiązań finansowych. Na początku 2018 roku odsetek wynosił 17,5 proc. Natomiast w analogicznym okresie 2017,2013 i 2018 roku było to odpowiednio: 19,6 proc., 22,2 proc., 23,9 proc. Obniżenie zadłużenia według ekspertów może skutkować poprawieniem sytuacji finansowej najbiedniejszej części Polaków.

Rzadziej pożyczamy na zakup domu lub mieszkania

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że mieszkańcy kraju nad Wisłą niechętnie zadłużają się w celu zakupu nieruchomości. W pierwszym kwartale chęć zaciągnięcia kredytu hipotecznego wyraziło 12,4 proc. (o dwa proc. mniej względem 2017 roku).

Rosną natomiast wydatki konsumpcyjne. Pożyczkę na święta lub wakacje bierze 12,5 proc. Polaków. To o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Taki stan rzeczy tłumaczy się zwiększoną konsumpcją i faktem, że mieszkańcy kraju nad Wisłą są coraz bogatsi. Przez co mogą sobie pozwolić na zaciąganie tego typu zobowiązań finansowych. Natomiast, prawie 15 proc. Polaków zadłuża się z powodu wydatków na nagłe potrzeby. Te rozumiane są jako koszty leczenia wynikające z wypadków lub operacji. To prawie dwukrotnie więcej, niż roku temu.

Sytuacja na rynku consumer finance – metodologia badania

Projekt „Sytuacja na rynku consumer finance” jest realizowany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Badanie jest przeprowadzane od 2006 roku w odstępach kwartalnych. Wspólne przedsięwzięcie obydwu podmiotów zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – „Badanie Kondycji Domowych w Polsce”, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety badawczej – metodą testu koniunktury. Kwestionariusz zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych oraz 6 dodatkowych pytań zleconych przez KPF.

„Wraz z rosnącymi wynagrodzeniami zmieniają się tendencje do zadłużania się. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że Polacy coraz rzadziej zaciągają pożyczki w celu spłacenia innych zobowiązań finansowych. Niestety wciąż spora część społeczeństwa nie posiada odpowiedniej poduszki finansowej, przez co w momencie niespodziewanego wydatku, musi pożyczyć pieniądze” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.