Jaka idea przyświecała organizacji Kongresu Sektora Pożyczkowego?

„Pierwszy Kongres organizowaliśmy 6 lat temu, a zatem jest to projekt już dojrzały. Zanotowaliśmy pierwszą dojrzałą rocznicę, rok po piątym Kongresie. To, co przyświecało nam już od początku to to, że chcieliśmy pokazać, że rynek instytucji pożyczkowych jest normalnie funkcjonującym sektorem rynku usług finansowych. Teraz już można też powiedzieć, że jest rynkiem dojrzałym. Można powiedzieć to po kilku cechach, obserwując cechy rozwoju tego rynku. Przede wszystkim sprzedaje się produkty pożyczkowe w każdym kanale dystrybucji, podobnie jak robi to sektor bankowy oraz dociera się do wszystkich grup klientów. Metody i narzędzia do szacowania ryzyka są takie, jak w sektorze bankowym i w każdym innym, dojrzałym sektorze, który sprzedaje produkty kredytowe. Dziś, również w programie tego Kongresu, to widać. Zatem ideą Kongresu pokazanie jest najlepszych doświadczeń, najlepszych praktyk, a jednocześnie danie wszystkim uczestnikom tego rynku platformy do wymiany tychże doświadczeń. Cieszę się, że ten szósty Kongres to jest kolejny w jakimś sensie dla organizatorów ważny pobity rekord liczby uczestników, liczby reprezentowanych branż. Cieszę się, że ta pierwotna idea takiego integrowania środowiska zyskała dobre spełnienie.” – odpowiada Andrzej Roter, prezes KPF

Andrzej Roter – Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Na początku swojej kariery zawodowej był asystentem w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Ważne doświadczenie finansowe zebrał w pracy w Kredyt Banku S.A., BRE Banku S.A., BEST S.A. Od 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jest również współautorem zasad dobrych praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Andrzej Roter jest autorem koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym jest współautorem dokumentu zasad dobrych praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Również autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.