Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje aspekty. Pierwszy z nich to BMP – zarządzanie procesami biznesowymi, w ramach którego omówione zostaną takie zjawiska jak analiza, opis, projektowanie, modelowanie oraz zarządzanie i audyt procesów biznesowych, BPO, BAM, SOA oraz technologie i narzędzia wspierające zarządzanie i automatyzację procesów biznesowych. Druga część konferencji poświęcona będzie infrastrukturze i narzędziom analitycznym, a poruszane tematy to m.in.: BI – problemy wdrożeń a korzyści, BIG DATA – nowe możliwości analizy danych, analityka predyktywna, customer intelligence, rola IoT i sztucznej inteligencji.

Prelegenci III edycji „Analiza biznesowa i procesy”

Wśród prelegentów tegorocznej edycji znajdują się: Dariusz Gałęzowski (Dyrektor, Biuro Zarządzania Jakością Danych, PKO Bank Polski), dr Przemysław Sołdacki (Członek Zarządu, Astrafox Sp. z o.o.), Marek Kowalczyk – (Managing Partner, MANDARINE Project Partners) oraz dr Przemysław Tomczyk – (Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego). Prelegenci omówią między innymi takie tematy jak innowacyjność zarządzania procesami w przedsiębiorstwach rynku medialnego, organizacja procesów wspierających System Zarządzania Danymi oraz czym się różni proces od projektu.

„Sprawne zarządzanie procesami biznesowymi oraz optymalizacja tych działań są bardzo ważne w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu działalności. Cieszymy się zatem, że mamy możliwość udziału w konferencji, która podsunie nam dodatkowe rozwiązania i narzędzia służące do analityki biznesowej.” -komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.