W programie m.in.:
Zarządzanie procesami biznesowymi a prognozowanie i budżetowanie w instytucjach finansowychAndrzej Kraszewski – Ekspert niezależny
Wyprzedzić CRM – wykorzystanie BI do analizy e-mail w procesie sprzedaży
Jakub Cel – Product Manager w Grupie Interia.pl

I. BPM – zarządzanie procesami biznesowymi

1. analiza i opis procesów
2. projektowanie procesów
3. modelowanie procesów biznesowych
4. zarządzanie i audyt procesów
5. symulacje i optymalizacja procesów biznesowych
6. technologie i narzędzia wspierające zarządzanie i automatyzację procesów biznesowych
7. Business Process Outsourcing (BPO)
8. Business Activity Monitoring (BAM)
9. Service Oriented Architecture (SOA)

II. BI – problemy wdrożeń a korzyści

1. infrastruktura analityczna – narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining – eksploracja danych, planowanie – strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)
2. integracja z innymi systemami
3. gromadzenie i integracja danych – hurtownie danych
4. zarządzanie danymi i ich jakością
5. BIG DATA – nowe możliwości analizy danych
6. Performance Management – analiza i wydajność finansowa (planowanie, prognozowanie, budżetowanie)
7. dobre praktyki wdrożeniowe

Lokalizacja: Golden Floor Plaza – Aleje Jerozolimskie 123A

Zapraszamy do bezpłatnego udziału:
-przedstawicieli branży finansowej,
-przedstawicieli i członków zarządów,
-osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację,
-osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania procesami biznesowymi,
-menedżerów biorących udział w ustalaniu kształtu procesów,
-osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania organizacji,
-menedżerów informatyki oraz analityków biznesowych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Ciecierska
Specjalista ds. promocji
720-911-822
iwona.ciecierska@successpoint.pl