Dodatkowe opłaty

To pierwsza z konsekwencji, jakie przyjdzie Ci ponieść za opóźnienie w spłacie krótkoterminowego zobowiązania lub w ogóle unikanie uregulowania zadłużenia. Koszty rodzi każdy monit, czy to w postaci listu, SMS-a czy e-maila, a także wezwanie do zapłaty poprzez kontakt telefoniczny pracownika firmy lub jego wizytę w miejscu zamieszkania. Wysokość opłat za poszczególne działania zależna jest od pożyczkodawcy, dlatego jeszcze przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, warto zapoznać się z tabelą opłat i prowizji pobieranych przez daną firmę. Brak porozumienia lub ignorowanie przez Ciebie poczynań firmy pożyczkowej zmusza ją do podjęcia kolejnych kroków, mających wyegzekwować zwrot pieniędzy, czyli wszczęcia działań windykacyjnych lub skierowanie sprawy na drogę sądową. Warto podkreślić, że dopiero bankowy tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności skutkuje włączeniem się w sprawę komornika. Osobną kwestią jest naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki w spłacaniu zaległości. Im dłużej będą trwały procedury ściągania długu, tym większymi kosztami zostaniesz obarczony.

Wpis do BIG-ów

Gdy nie podołasz zadaniu i spóźnisz się ze spłatą długu przekraczającego 200 zł o więcej niż 60 dni, wówczas Twoja nierzeteleność zostanie odnotowana w postaci wpisów do rejestrów biur informacji gospodarczej. Dodanie Cię do listy Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERIF czy BIG InfoMonitora ma Cię zmotywować do oddania należności. Jednocześnie informuje innych, że jesteś nierzetelnym płatnikiem, a co za tym idzie – osobą, której nie można zbytnio ufać.

Pogorszenie zdolności kredytowej i zamknięcie drogi do kredytu

Wszelkie nieprawidłowości związane z regulowaniem pożyczki z sektora pozabankowego automatycznie wpływają na historię kredytową, a tym samym pogarszają zdolność kredytową. Niespłacenie zobowiązania i wpis na czarną listę dłużników nie pozwoli Ci skorzystać z kredytu bankowego. Możesz napotkać również na spore trudności w momencie chęci skorzystania z oferty punktów handlowo-usługowych, m.in. podpisania umowy z operatorem komórkowym czy wzięcia sprzętu RTV/AGD na raty. Także ewentualny partner biznesowy może zrezygnować z podjęcia z Twoją firmą współpracy, bo będziesz postrzegany jako osoba niewypłacalna i niegodna zaufania.