Sprawdź relację z wydarzenia Kongres Sektora Pożyczkowego!

Tematyka Kongresu Sektora Pożyczkowego

Tegoroczna edycja została podzielona na cztery bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczyć będzie perspektyw rozwoju polskiego rynku pożyczkowego, porównaniu rynku kredytów bankowych i pożyczek oraz wskazaniu różnic w ich dynamice. Kolejna część debaty skupi się na omówieniu zmian regulacyjnych poświęconych sektorowi instytucji pożyczkowych w ujęciu polskim i europejskim. Uczestnicy konferencji ocenią również zakres zdolności kredytowej w sektorze instytucji pożyczkowych oraz wizerunek instytucji finansowych i rekomendacje na rzecz jego wzmocnienia.

Prelegenci Kongresu Sektora Pożyczkowego

Kongres skupia przede wszystkim środowiska kadry zarządzającej firm pożyczkowych, ale też banków, firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz dostawców produktów i usług, związanych z produktami kredytu konsumenckiego. Prelegentami tegorocznej edycji KSP zostali m.in: prof. Dariusz Filar (ekonomista, Uniwersytet Gdański), dr. Mirosław A. Bieszki (doradca ekonomiczny, KPF), Sławomir Grzelczyk (wiceprezes zarządu, BIK S.A.). Goście biorący udział w dyskusjach to m.in. Andrzej Roter (prezes zarządu, KPF), Jarosław Ryba (prezes zarządu, ZFP), Dorota Karczewska (wiceprezes, UOKiK) i Monika Zakrzewska (Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego)

„Jako przedstawiciele polskiego sektora pożyczkowego, udział w tym wydarzeniu jest dla nas bardzo ważny. Jesteśmy szczególnie zainteresowani prelekcją na temat obecnego wizerunku instytucji finansowych oraz porad, jak skutecznie wzmocnić pozytywny odbiór na rynku – zaufanie konsumentów jest bowiem kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju przedsiębiorstwa.” -komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl