Kilka słów o ustawie antylichwiarskiej

Zmiany, które weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, dotyczyły usystematyzowania działalności firm pożyczkowych. Wprowadzono m.in. wymóg minimalnego kapitału zakładowego, który ma stanowić co najmniej 200 tys. zł., sprawozdawczość publiczną i zasady wymiany danych kredytowych z sektorem bankowym, co pozwala firmom pożyczkowym korzystać z tych samych rejestrów co banki. Najbardziej kontrowersyjną zmianą są jednak nowe limity maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych, które wynoszą 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki lub 30 proc. całkowitej kwoty pożyczki w ujęciu rocznym.

Niestabilne firmy zawieszają działalność

Te zmiany okazały się dosyć trudne do spełnienia dla niektórych firm pozabankowych, co spowodowało zakończenie ich działalności. Z danych Rejestru Firm Pożyczkowych, który prowadzi branżowy Związek Firm Pożyczkowych wynika, że w okresie od marca do czerwca 2016 r., aż 13 firm pożyczkowych zawiesiło lub zakończyło działalność, 4 nie obniżyły cen pożyczek do obowiązujących limitów, a kolejne 4 nie spełniają innych wymogów przewidzianych w ustawie. Łącznie zostało zawieszonych już 21 firm udzielających pożyczek. Wszystkie podmioty, które należą do Związku Firm Pożyczkowych, spełniły wymogi ustawodawcy i po regulacji z powodzeniem kontynuują swoją działalność. Może okazać się, że więcej firm nie jest w stanie sprostać nowym przepisom, ponieważ ZFP nie zbadał sprawy wśród przedsiębiorców jednoosobowych lub spółek cywilnych, których wcześniej ustawa nie ograniczała w żaden sposób. W większości przypadków tego typu firmy pożyczkowe zakończyły działalność, ze względu na zbyt wysokie nakłady finansowe, które trzeba było zainwestować, aby dostosować się do nowych regulacji. Działalność pożyczkowa była przez nie dotychczas świadczona głównie jako uzupełniająca do usług pośrednictwa finansowego, agencji opłat i punktów usługowych.

Zmiany korzystnie wpłyną na branżę FinTech

Regulacja zmieniła oblicze branży FinTech. Instytucje, które pozostały na rynku poważnie potraktowały wszystkie wymogi ustawodawcy i dostosowały się do nich. Klienci otrzymali pewność, że proces pożyczania będzie przejrzysty i bezpieczny, a koszty pożyczki mocno ograniczone. Słabsze firmy o niestabilnej sytuacji finansowej musiały zakończyć swoją działalność i ustąpić miejsca profesjonalnym podmiotom pożyczkowym.

Rejestr Firm Pożyczkowych jest pomocnym narzędziem do sprawdzenia firmy pożyczkowej z usług, której zamierzmy skorzystać. Jest to zbiór danych o instytucjach pozabankowych, które udzielają pożyczek. W rejestrze są wymienione wyłącznie sprawdzone podmioty, które nie prowadzą nieetycznych działań. Rejestr jest całkowicie bezpłatny. Każdy chętny może z niego skorzystać szukając informacji pod adresem www.rfp.org.pl Właścicielem danych jest Rejestr Firm Pożyczkowych sp. z .o.o. należąca do Związku Firm Pożyczkowych.